Head of Simployer Capitech

Simployer tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av arbeidsstyrken gjennom beslutningsstøtte, HR-systemer og opplæring. Vårt kontor i Kristiansund innehar ekspertise innenfor området Tid & Plan (Capitech), og vi har ca 25 dyktige medarbeidere innenfor salg, konsulentvirksomhet, support, produkt og utvikling.

Vi trenger nå en leder med på laget som skal være ansvarlig for driften av forretningsområdet Simployer Tid&Plan (Capitech), og kontoret i Kristiansund. Du vil være ansvarlig for budsjettoppnåelse, omsetningsvekst og den daglige driften av området, samt ha personalansvar for flere medarbeidere.

Hva vil være typiske arbeidsoppgaver?

 • Drifte Kristiansund-kontoret på daglig basis
  • Budsjettansvar, personalansvar og driftsansvar
 • Videreutvikle og gjennomføre selskapets strategier for å nå fastsatte mål til lønnsom vekst, kostnadsmessig konkurransekraft og styrket markedsposisjon.
 • Bidra til konsernets strategioppnåelse ved å videreutvikle området Simployer Tid&Plan (Capitech)
 • Lede og motivere selskapets ansatte og utvikle solide og effektive prestasjonsorienterte fagteam med rett kompetanse.
 • Sikre gode og effektive arbeidsprosesser både på produktutvikling og utvikling, samt i det kommersielle
 • Være en sterk tilstedeværende leder som sikrer internkommunikasjon, samhandling og koordinering på site
 • Være operativ ved behov

Hva forventer vi av deg?

 • Relevant høyere utdanning
 • Flere års ledererfaring, gjerne innen SaaS.
 • Solid erfaring med salg av støttetjenester, eller konsulentvirksomhet innen SaaS.
 • Du kan vise til gode resultater fra en kommersiell virksomhet inkludert salg, forhandlinger, strategiprosesser og innovasjon
 • God kunnskap og erfaring om digitale løsninger, gjerne HR systemer
 • Du kan identifisere deg med våre lederverdier:
  • Myndiggjøre: du legger til rette for at medarbeiderne har rett kunnskap og ressurser slik at du kan delegere ansvar for å møte kundens behov på en god måte
  • Inspirere: du skaper glød, gir feedback og anerkjennelse, skaper endringsdyktige medarbeidere og utfordrer medarbeiderne til å ta mer ansvar
  • Kremmerånd: du brenner for businessen, og forstår hvordan man skaper verdifulle og lønnsomme kundeopplevelser

Du har erfaring fra endringsledelse, og du har fokus på å lykkes ved å skape gode, sterke team. Du er nysgjerrig på både mennesker og teknologi rundt deg, og evner å omsette kunnskapen din til gjennomførbare prosesser.  

Hva tilbyr vi?

Våre verdier er at vi er personlige, kompetente og nyskapende – og dette kjennetegner kulturen vår. Kollegaene dine er kvalitetsbevisste og genuint opptatt av kundens brukeropplevelse. Vi er fokuserte på å jobbe i team og på å dele kompetanse. Det er viktig for oss at vi trives på jobb, så det er fokus på å ha et godt arbeidsmiljø. Vi har flotte, moderne lokaler rett ved Kvernberget lufthavn.

Høres noe av dette spennende ut? Ta kontakt med Site Manager Jostein Blikås på telefon 990 97 635 eller HR Business Partner Karina Sandell Lauritzen på telefon 918 58 159.

Send oss en søknad

Fyll ut feltene under for å sende oss en søknad på denne stillingen.