GRATIS WEBINAR

Ny strategi for HMS-tilsyn 2018

Arbeidstilsynet har i år varslet nasjonale satsinger rettet mot flere bransjer, som bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, m. fl. I dette gratis webinaret går Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp gjennom de ulike bransjene og hvorfor de er tatt ut. Vi vil også se på noen av fokusområdene Arbeidstilsynet har i år.

  • Hvorfor er nettopp disse bransjene utvalgt?
  • Hva er fellesnevnerne for utfordringer?
  • Hvordan foregår et tilsyn, og hvordan forbereder man seg?

Tid: Onsdag 16. mai kl. 10.00
Varighet: Ca. 30 minutter, inkludert spørsmål og svar

Meld deg på:
Webinarholder Anne Sandtorp.