Simployer HRM system
Sykefraværsoppfølging

 

Ansvaret for oppfølging av syke medarbeidere legges stadig oftere på ledere med personalansvar, og en virksomhets totale sykefraværssituasjon avhenger mer og mer av de enkelte ledernes evne til å gjennomføre.

Lederne deres har trolig fått instrukser om hva de skal gjøre, men har de fått verktøyene og forutsetningene for å følge opp sykefravær?

 

Snakk med oss om Sykefraværsoppfølging

 

Vår løsning for oppfølging av sykefravær gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Allerede første fraværsdag for en medarbeider, etableres en tidslinje i systemet som viser leder hva han eller hun skal gjøre, til hvilket tidspunkt og hvordan. I forkant av hver oppgave mottar lederen en varsling på e-post. 

 
Oppfølgingsplaner kan rapporteres direkte til NAV, via Altinn.

 

Den som skal følge opp sykefravær får praktisk veiledning i henhold til gjeldende regelverk og beste praksis. Dette bidrar til korrekt oppfølging av syke ansatte, etter samme metodikk og kvalitet, uansett hvem som utfører arbeidet.

Gjennom hele sykefraværet kan leder dokumentere all aktivitet og dialog i systemet, slik at dokumentasjon når som helst kan hentes fram. 

Nøkkelfunksjonalitet

 

arrow_forward Lederstøtte

check Dokumentasjon

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

cloud Skybasert

mood Universelt utformet (WCAG 2.0)

Ulike roller - ulike behov

 

HR
Full oversikt over organisasjonens sykefravær og systemstøtte til ledere for å avlaste HR samtidig som det sikrer riktig og lønnsom oppfølging.

Leder
Full oversikt over avdelingens sykefravær og lederstøtte, inkl. påminnelser for korrekt og lønnsom oppfølging av sykefravær. 

Medarbeider
Vær trygg på at ditt sykefravær blir fulgt opp korrekt og etter alltid gjeldende regelverk.

En av flere byggeklosser

 

Sykefraværsoppfølging er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Systemet består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Sykefraværsoppfølging passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister som bl.a. holder kontroll på antall benyttede egenmeldingsdager, inkl. syke-barn-dager.
  • Sykefravær som erstatter papirbaserte og manuelle rutiner for sykefravær.


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.