Simployer HRM system
Sykefravær

 

Hvor finner jeg egenmeldingsskjema? Hvem leverer jeg det til? Hvor mange sykedager har jeg brukt? Manuelle rutiner og spørsmål rundt sykefravær tar mye tid for både ansatte, ledere og administrasjon. Vi tenker at det bør være raskt å både registrere sykefravær og å få en korrekt totaloversikt over sykefraværet i en virksomhet.

Vi gjør det enkelt for leder å forholde seg til beste praksis og alltid gjeldende regelverk.

 

Snakk med oss om Sykefravær

 

Med vår løsning for sykefravær, registreres en medarbeiders sykefravær første fraværsdag av nærmeste leder, en definert administrator (for eksempel sentralbord) eller den ansatte selv.

Veiledende tekster sikrer at relevant informasjon registreres, og systemet sørger for at involverte personer får beskjed når informasjon rundt fraværet oppdateres.

 

Alle medarbeidere har til enhver tid oppdatert oversikt over eget fravær. Leder har tilgang til informasjonen om fravær på samtlige av sine medarbeidere, og kan se avdelingens fravær i sanntid.

Systemet gir gode rapporter på varighet, om fraværet er egenmeldt eller legeerklært, samt hvor mye av fraværet som skyldes barn og barnepassers sykdom. 

Nøkkelfunksjonalitet

 

arrow_forward Lederstøtte

check Dokumentasjon

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

mood Universelt utformet (WCAG 2.0)

cloud Skybasert

Ulike roller - ulike behov

 

HR
God oversikt over sykefraværet i virksomheten, inkludert rapporter fordelt på varighet, og om det er egenmeldt eller legeerklært sykefravær. 

Leder
Bedre kontroll med digital egenmeldingsrutine og lett tilgjengelig informasjonen om fravær på samtlige av egne medarbeidere, både i nåtid og fortid.

Medarbeider
Enklere rutiner rundt sykefravær, samt tilgang til oppdatert oversikt over eget fravær vi PC og mobil.

 

En av flere byggeklosser

 

Sykefravær er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Sykefravær passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister som bl.a. holder kontroll på antall benyttede egenmeldingsdager, inkl. syke-barn-dager.
  • Sykefraværsoppfølging som gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.