Simployer HRM system
Onboarding

 

Ny medarbeider er signert, men hvordan legge til rette for at han eller hun blir godt tatt imot, raskt blir produktiv og opplever mestring? Å bygge kultur, holdninger, kunnskap og ferdigheter helt fra starten av et arbeidsforhold, får nye medarbeidere kjapt på rett spor og øker verdiskapningen.

Og kanskje like viktig; et bevisst forhold til onboarding gjør det lettere å holde på de medarbeiderne dere faktisk ønsker å beholde.

Snakk med oss om Onboarding


Vi har et utviklet et verktøy med en strømlinjeformet onboardingsprosess, som kan gi store besparelser på tid som brukes på å få nyansatte produktive. For hver onboarding har dere et oversiktlig oppgaveløp som trinnvis tar HR og respektive leder gjennom de ulike oppgavene som sørger for å ivareta nye medarbeidere.

Vi gir dere tryggheten som ligger i at våre fageksperter sikrer dere beste praksis og et verktøy som ivaretar gjeldende lover og regler.

 


Resultatet er nyansatte som føler seg ivaretatt og raskere bidrar til verdiskaping, samt lavere «rookie turnover».

Har dere egne rutiner for onboarding fra før av, men mangler systemstøtte for å utnytte potensialet? Eller starter dere fra «scratch» og trenger hjelp til «hvordan» og «hva» også? Vi har kunnskapen og verktøyene som kan tilpasses deres behov.

Visste du? Feilansettelser, høy turnover og ineffektiv onboarding koster norske virksomheter millioner av kroner hvert år. Tall fra HR Norge viser at «tap av effektivitet samt å erstatte en person som slutter, beløper seg til 1-2 årslønner avhengig av rollens kompleksitet».

Nøkkelfunksjonalitet

 

assessment Dashboard

content_cut Kundetilpasset prosessløp

format_list_bulleted Oppgaver

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

content_copy Maler

create Notater

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

Ulike roller - ulike behov


HR
Definer hvordan virksomheten driver onboarding og legg til rette for at lederne har et verktøy som sikrer effektiv onboarding av nyansatte.

Leder
Systemstøtte for å hjelpe nyansatte til å raskt bygge kultur, kunnskap og ferdigheter. Kort ned tiden som går fra en medarbeider er ny til verdiskapning.

En av flere byggeklosser

 

Onboarding er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Onboarding passer godt sammen med for eksempel:

  • Medarbeideroppfølging for systematisk oppfølging av medarbeidere.
  • Lederhåndbok som gir støtte til hvordan følge opp medarbeidere på en god måte.
  • Offboarding som legger til rette for ryddig og god avslutning av arbeidsforhold.


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.