Simployer HRM system
Offboarding

 

Trøblete avslutning av arbeidsforhold kan fort bli kostbart og ha stor innvirkning på omdømmet til en virksomhet, både eksternt og internt. Enten en avvikling skjer frivillig eller ved oppsigelse eller avskjed, er det mye å vinne på at prosessen oppleves som ryddig og forutsigbar for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hvordan legge til rette for et godt samspill mellom HR og lederne for å sikre effektiv avslutning av arbeidsforhold?

Snakk med oss om Offboarding


For nettopp å sikre ryddig og forutsigbar avslutning av arbeidsforhold, har vi laget et oversiktlig oppgaveløp som trinnvis tar HR og respektive leder gjennom de ulike oppgavene som følger med en avvikling.

Vi gir dere tryggheten som ligger i at våre fageksperter sikrer dere beste praksis og et verktøy som ivaretar gjeldende lover og regler. Prosessverktøyet er fleksibelt og kan tilpasses ulike behov.

 

Et dashboard med tilgang til egne oppgaver, sørger for oversikt og riktig rekkefølge i en avviklingsprosess, slik at HR involverer leder til rett tid. Med en avtalt plan og prosess for hvordan dere håndterer avslutning, er det lite rom for tvil om hva som skal gjøres når og av hvem.

Resultatet er gode og effektive avviklinger av arbeidsforhold for både HR, leder og medarbeider.

Nøkkelfunksjonalitet

 

assessment Dashboard

content_cut Kundetilpasset prosessløp

format_list_bulleted Oppgaver

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

content_copy Maler

create Notater

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

Ulike roller - ulike behov

 

HR
Ved å systematisere offboarding, er dere sikret en avviklingsprosess hvor ting gjøres i riktig rekkefølge og til rett tid.

Leder
Lederstøtte for alle typer avslutning av arbeidsforhold. Sørger for en ryddig og effektiv prosess.

En av flere byggeklosser

 

Offboarding er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Offboarding passer godt sammen med for eksempel:

  • Medarbeideroppfølging for systematisk oppfølging av medarbeidere.
  • Lederhåndbok som gir støtte til å gjennomføre god ledelse, råd og tips, samt god oversikt over juridiske rammebetingelser.


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.