Simployer HRM system
Medarbeideroppfølging

 

Det brukes adskillige ressurser på medarbeider- og oppfølgingssamtaler i norske virksomheter. Målet er avkastning i form av bedre prestasjoner, men allikevel er det mange ledere som kun blir målt på gjennomføring. Da blir det lett en pliktøvelse med påfølgende dårlig oppfølging og medarbeiderforventninger som ikke innfris, fremfor et strategiverktøy som setter medarbeiderne i stand til å yte sitt beste på en så selvstendig måte som mulig, og i tråd med virksomhetens behov. 

Snakk med oss om Medarbeideroppfølging


Når medarbeider og leder i fellesskap har avtalt en oppfølgingsplan og mål for utvikling, er det synd om denne bare havner i skuffen og børstes støv av et år senere. 

Vi har derfor et utviklet et prosessverktøy som gjør det enkelt og effektivt for leder å planlegge samtaler, få påminnelser og dokumentere oppfølgingen av hver enkelt medarbeider.

 

Med alt samlet på ett sted, er det for eksempel enkelt å hente frem og videreutvikle det som er avtalt i tidligere samtaler.

Systemstøtte for oppfølging gjør det smidig for leder å innfri medarbeidernes forventninger til oppfølgingen, øke engasjement og motivasjon, og ikke minst; gi bedre prestasjoner.

Nøkkelfunksjonalitet

assessment Dashboard

content_cut Kundetilpasset prosessløp

format_list_bulleted Oppgaver

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

content_copy Maler

create Notater

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

Ulike roller - ulike behov

 

HR
Definer hvordan virksomheten driver medarbeideroppfølging og legg til rette for at lederne har et verktøy som gir nytte og effekt.

Leder
Systemstøtte gjør lederne istand til å gjennomføre medarbeider- og oppfølgingssamtaler effektivt.

En av flere byggeklosser

 

Medarbeideroppfølging er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Medarbeideroppfølging passer godt sammen med for eksempel:

  • Lederhåndbok som gir støtte til å gjennomføre god ledelse, råd og tips, samt god oversikt over juridiske rammebetingelser
  • Onboarding som hjelper dere med å systematisere prosessen med å ta imot nyansatte


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.