Simployer HRM system
Ferie & fri

 

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid for både ansatte, ledere og administrasjon. Enkelte virksomheter har så dårlig kontroll at ansatte tar ut for mye ferie uten at det blir oppdaget. Vi tenker at det bør være enkelt og raskt både å søke om ferie og å få en korrekt totaloversikt, uten å være avhengig å for eksempel finne riktig Excel-ark.

Målet vårt er færre manuelle rutiner - som igjen sparer tid på administrasjon for hele virksomheten.

 

Snakk med oss om Ferie & fri


Vår løsning for ferie og fri gir dere kontroll og oversikt over ferieavviklingen. Ingen mailer, Excel-ark eller papir. Søknader, godkjenning, ferieplaner, feriesaldo og overføring av restferie håndteres enkelt via mobil og PC.

Systemet holder automatisk orden på ansattes fri-, ferie- og permisjonsdager og ivaretar samtidig gjeldende regelverk og interne rutiner.

 

 


Alle medarbeidere får tilgang til sin egen, digitale ferie-, fri- og permisjonskonto. Dette gir for eksempel oversikt over gjenstående og benyttede feriedager og mulighet for å søke om ny ferie - like enkelt fra mobil som PC.

Nærmeste leder får varsel når noen søker om fri, ferie eller permisjon, ser om ønsket kolliderer med annet fravær og godkjenner eller avslår med et tastetrykk.

Som virksomhet får dere god oversikt over ferieavviklingen og unngår store restferiesaldoer og feil. 

 

Nøkkelfunksjonalitet

 

notifications Varslinger

sync Selvbetjening

lock_open Single sign-on

event_available Kalender

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

Ulike roller - ulike behov

 

HR
Full oversikt over fri, ferie og permisjon i for hele virksomheten sikrer gode prosesser og enkel planlegging.

Leder
Enkelt å få oversikt over avdelingens ferieplan i eget dashboard. Godkjenn og administrer ferie, fri og permisjon med få tastetrykk.

Medarbeider
Søk ferie, fri og permisjon raskt og enkelt via PC og mobil, og ha oversikt over egen feriesaldo.

 

En av flere byggeklosser

 

Ferie & fri er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Ferie & fri passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister.
  • Sykefravær som erstatter papirbaserte og manuelle egenmeldingsrutiner og gir full oversikt over sykefraværet i virksomheten.


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.