Simployer HRM system
Dokumentarkiv

 

Tiden for det papirbaserte personalarkivet er forbi for de fleste, men det er fortsatt mange dokumenter som er knyttet til hvert enkelt arbeidsforhold i en virksomhet. Hvordan lagre personaldokumenter digitalt? Og hvordan gi tilgang til den enkelte medarbeider og respektive leder, men samtidig ivareta personvernet og sørge for at ikke andre får innsyn?

 

Snakk med oss om Dokumentarkiv

 


Med vårt Dokumentarkiv gjør vi det enkelt og trygt å digitalisere personalmappen, uten å være bekymret for om personvernet ivaretas.

Samle alle ansettelses-, lønns- og medarbeidersamtaler, samt andre dokumenter som er knyttet til hver medarbeider på ett sted.

 

 

 


Dokumentene er lett tilgjengelig for den enkelte ansatte, nærmeste leder og HR, men er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer og sletting.

I tillegg til at personaldokumentene lagres trygt, blir det mindre administrasjon for HR og leder og mer selvbetjening for medarbeidere som har tilgang til egne dokumenter via PC og mobil.

Nøkkelfunksjonalitet

check Dokumentasjon

pan_tool Tilgangsstyring

vpn_key Låsing

filter_list Filtrering

sort Kategorisering

cloud Skybasert

share Deling

mood Universelt utformet (WCAG 2.0)

lock_open Single sign-on

Ulike roller - ulike behov

 

HR
Den digitale personalmappen, tilgangsstyrt og med trygg lagring av dokumenter knyttet til hvert arbeidsforhold.

Leder
Trygg lagring av rollebeskrivelse, medarbeidersamtaler og andre personaldokumenter på person. 

Medarbeider
Rollebeskrivelse, medarbeidersamtaler og andre personaldokumenter sikkert lagret, men enkelt tilgjengelig for den enkelte medarbeider.

En av flere byggeklosser

Dokumentarkiv er en av byggeklossene i Simployer HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Dokumentarkiv passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister.
  • Kompetanse hvor dere kan samle all dokumentasjon knyttet til medarbeidernes kompetanse på ett sted og bli varslet om utløpende kompetanse.


Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.