HRM system - Mer kvalitetstid på jobb


Et system som medarbeiderne dine liker og lederne bruker og setter pris på, skaper ideelle forutsetninger for desentralisert og effektiv HR. Infotjenester sitt Human Resource Management (HRM) system er nettopp dette. Ende-til-ende prosesser, fra medarbeider til leder og videre til HR.

Infotjenester leverer et HRM system som er solid forankret i norsk lovverk, og beste praksis. Resultatet er effektive og profesjonelle arbeidsgivere og trygge ledere som får bruke mer tid på verdiskapning.

Se våre moduler for:

Full oversikt og kontroll. Forankret i norsk regelverk og beste HR- og ledelsespraksis, får HR hjelpemiddelet som skal til for å effektivisere personaladministrasjon, skalere profesjonalitet i lederrollen og frigjøre tid til strategisk HR og verdiskapning.
Våre HR løsninger hjelper ledere i utførelsen av enhetlig, beste praksis ledelse, og gjør personalrutinene lederne må gjøre radikalt bedre og mye enklere. Slik at ledere får mer tid til å være ledere og gjøre det de er ansatt til å gjøre – skape verdi for virksomheten.
Selvbetjeningsløsninger som oppleves som verdifulle og enkle i bruk av den enkelte medarbeider er en forutsetning for et vellykket HR system. Infotjenester sine verktøy støtter dine ansatte i de administrative oppgavene som beslaglegger mest tid.

Liker du det du ser, og er klar for å snakke med oss?Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.