Simployer HRM system

Mer kvalitetstid på jobb


Vårt Human Resource Management (HRM) system tilrettelegger for sømløse prosesser mellom ansatt, leder og HR. Det er et intuitivt verktøy som setter lederen i førersetet, gjør det enkelt og relevant for den ansatte samt oversiktlig og forutsigbart for HR.

Ikke bekymre dere for norske lover og regler, det er allerede innbakt og sikret i systemet. Bruk tiden på kvalitativ og verdiskapende HR og ledelse – gjerne med støtte fra vår gjennomtenkte beste praksis - i ulike situasjoner.

Har du lyst til å vite mer om vårt HRM System?


Klikk deg videre og les mer om modulene i Simployer:

folder_shared

Personalregister
Samle og gjør det enkelt å finne og vedlikeholde personalinformasjon.

Les mer på simployer.no

person

Personalhåndbok
Forenkle kommunikasjon og gi oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger.

Les mer på simployer.no

account_circle

Lederhåndbok
Felles støtteverktøy som setter lederne i stand til å gjennomføre god ledelse.

Les mer på simployer.no

error

HMS-håndbok
Samlet oversikt over ansvar, målsetting, roller og rutiner rundt HMS. 

Les mer på simployer.no

folder

Dokumentarkiv
Enkelt og trygt å digitalisere personalmappen, samtidig som personvernet ivaretas.

Les mer på simployer.no

local_hospital

Sykefravær
Enkelt og raskt å registrere sykefravær digitalt og å få en korrekt totaloversikt.

Les mer på simployer.no

favorite

Sykefraværsoppfølging
Sørg for at de som følger opp sykefravær, vet hva de skal gjøre og til hvilken tid.

Les mer på simployer.no

directions

HMS-prosesser
Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av handlingsplanene.

Les mer på simployer.no

description

Arbeidsavtaler
Mange som oppretter arbeidsavtaler? Ikke mist kontrollen på kvaliteten.

Les mer på simployer.no

beach_access

Ferie & fri
Feriesøknader, godkjenning, planer osv. håndteres enkelt via mobil og PC.

Les mer på simployer.no

person_add

Onboarding
Sikre at nyansatte blir ivaretatt, raskt produktive og opplever mestring.

Les mer på simployer.no

pan_tool

Avvik
Gjør det enkelt for alle å melde og håndtere avvik via mobil og PC.

Les mer på simployer.no

school

Kompetanse
Samle all dokumentasjon og informasjon knyttet til de ansattes kompetanse.

Les mer på simployer.no

flight

Reise & utlegg
Enkel og tidsbesparende håndtering av reise- og utleggregninger.

Les mer på simployer.no

group

Medarbeidersamtaler
Gjør det enkelt å planlegge å dokumentere oppfølging av hver enkelt medarbeider.

Les mer på simployer.no

cancel

Offboarding
Legg til rette for effektiv avslutning av arbeidsforhold for HR og leder.

Les mer på simployer.no


Modulbasert og fleksibelt HRM system

Simployer HRM system består av en rekke byggeklosser, eller moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere. Flere av byggeklossene fungerer best og gir mest nytte sammen, men dere står fritt til å velge de modulene dere har behov for. Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Om behovene endrer seg i fremtiden, kan dere enkelt bygge videre med flere moduler.

Du kan lese mer om de ulike modulene i Simployer på simployer.no

 

 

 

Kontakt oss nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.