Håndbøker fra Infotjenester


Infotjenester var først i markedet med nettbaserte håndbøker tilbake i 2004, og har lang erfaring i å tilby løsninger til ulike virksomheter og bransjer.

I dag benytter 1 av 10 norske arbeidstakere våre håndbøker, og våre årlige kundeundersøkelser gir oss svært gode skussmål.

Personalhåndbok

Personalhåndboken samler og forenkler kommunikasjon og gir ansatte tilgang til informasjon om rettigheter, plikter og velferdsordninger. Færre spørsmål til HR og ledere - større sjanse for at alle raskt får svar på det de lurer på.

 

Les mer om personalhåndbok

Lederhåndbok

Med nettbasert lederhåndbok har virksomhetens HR og toppledelse et viktig støtteverktøy overfor sine ledere. Lederne får støtte til å gjennomføre god og enhetlig ledelse samt råd og tips til å håndtere ulike situasjoner.

 

Les mer om lederhåndbok

HMS-håndbok

Har dere oversikt over hvilket lovverk som gjelder for HMS i egen virksomhet? Hvem har de ulike rollene og ansvaret for virksomhetens HMS-arbeid? HMS er et omfattende tema - gjør det enkelt med HMS-håndbok fra Infotjenester.

 

Les mer om HMS-håndbok

Alle håndbøkene våre er tilgjengelig på engelsk.