Håndbøker fra Infotjenester


Infotjenester var først i markedet med nettbaserte håndbøker tilbake i 2004, og har lang erfaring i å tilby løsninger til ulike virksomheter og bransjer.

I dag benytter 1 av 10 norske arbeidstakere våre håndbøker, og våre årlige kundeundersøkelser gir oss svært gode skussmål.

Personalhåndbok

Personalhåndboken forenkler kommunikasjon, og gir medarbeidere en samlet oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger. Håndboken bidrar til at medarbeidere raskt finner svar, og at færre spørsmål stilles til ledere og HR.  

 

Les mer om personalhåndbok

Lederhåndbok

God ledelse er avgjørende for å drive frem ønskede resultater gjennom utvikling av kultur og medarbeidere. Lederhåndboken er et støtteverktøy som bidrar til å gjøre ledere selvgående og trygge i sitt arbeid.

 

Les mer om lederhåndbok

HMS-håndbok

HMS-håndboken gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid. Ansatte, ledere og HMS-ansvarlige finner beskrivelser av mål og rutiner, hvilket lovverk virksomheten er bundet av og en oversikt over hvem som har ulike roller og ansvar.

 

Les mer om HMS-håndbok