Brukervennlige og fleksible håndbøker fra Infotjenester


Infotjenester var først i markedet med nettbaserte håndbøker tilbake i 2004, og vi har lang erfaring i å tilby løsninger til ulike virksomheter og bransjer. Felles for håndbøkene vi leverer, uansett hvor enkle eller komplekse, er kvalitet i leveranse, automatiske regeloppdateringer og brukervennlighet på tvers av plattformer. 

3 av 10 norske arbeidstakere benytter Simployer håndbøker

Hele 3 av 10 norske arbeidstakere bruker en håndbok fra oss. Håndbøkene er en av byggeklossene i vårt HRM-system, Simployer, og du kan lese mer om de ulike håndbøkene våre under. 

Simployer Personalhåndbok

Simployer Personalhåndbok forenkler kommunikasjon, og gir medarbeidere oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger. Håndboken bidrar til at medarbeidere raskt finner svar, og at færre spørsmål stilles til ledere og HR.   

Les mer på simployer.no

Simployer Lederhåndbok

Med Simployer Lederhåndbok har HR og toppledelse et sentralt støtte- og styringsverktøy for alle lederne i en virksomhet. Håndboken gir lederne støtte til å gjennomføre god ledelse, råd og tips i ulike situasjoner, samt god oversikt over juridiske rammebetingelser.

Les mer på simployer.no

Simployer HMS-håndbok

Simployer HMS-håndbok gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid. Ansatte, ledere og HMS-ansvarlige finner beskrivelser av mål og rutiner, hvilket lovverk virksomheten er bundet av og en oversikt over hvem som har ulike roller og ansvar.

Les mer på simployer.no