Regnskap pluss

Regnskap Pluss tar for seg bokføringsreglene og de generelle regelverket knyttet til regnskap, skatt, MVA og lønn. 

Jobber du som intern eller ekstern regnskapsfører så vil du ha god hjelp fra Regnskap pluss. Her tar vi for oss de bokføringsreglene og bruk av konti og vi guider deg gjennom årsoppgjøret. Her kan du også gå inn i fordypningsartiklene på både regnskap, skatt og merverdiavgift. Regler knyttet til lønn, dvs. regler som omhandler forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innrapportering og skatt på ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker, beregning og utbetaling av sykepenger og feriepenger.     

Jeg bruker ofte oppslagsverkene mine, og blir jeg ikke fornøyd med det jeg finner, så ringer jeg og får hjelp. God service og klargjørende svar fra dere alltid.
Birgit Bjartnes / Langnes og Bakken Blikkenslagerforretning AS

Bokføring og årsoppgjør

 • Bokføring av nærmest alle inntekter og kostnader
 • Årsoppgjøret
  • Avsetninger
  • Avstemminger
  • Verdsettelse
  • Fradrag
 • Norsk regnskapsstandard
 • God bokføringsskikk

Lønn fordypning

 • Behandling av kontant- og naturalytelser
 • Reiseutgifter - Diettgodtgjørlse og bilgodtgjørelse
 • Opptjening og utbetaling av sykepenger
 • Trekkplikt, arbeidsgiveravgift og innrapporteringsplikt
 • Opptjening og utbetaling av feriepenger
 • Beregning av arbeidsgiverperioden
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Overføring av ferie

MVA fordypning

 • Avgiftsplikt og avgiftsfritak i privat virksomhet
 • Avgiftsplikt for virksomheter i stat og kommune
 • Inngående mva - fradrag eller ikke fradrag og delvis fradragsrett 
 • Registrering i Merverdgiavgiftsregisteret
 • Utgående mva - MVA på omsetning
 • Innførsel  av varer og tjenester fra utlandet
 • Periodisering av MVA 

Regnskap fordypning

 • Regnskapsplikt og revisjonsplikt
 • Krav til inngående og utgående faktura
 • Dokumentasjon - kontantsalg, reise og oppholdsutgifter, lønn, balansen, varetelling, betalingstransaksjoner
 • Aktivering-utgiftsføring
 • Påkostning eller vedlikehold
 • Finansiell eller operasjonell leasing
 • Avskrivinger
 • Årsregnskap, noter mv.

Skatt fordypning

 • Beskatning av aksjeselskap
 • Næringsvirksomhet - oppstart, drift og opphør
 • Aksjeutbytte - lovlig og ulovlig
 • Omorganisering av virksomhet
 • Aktiva og avskrivninger
 • Foretaksmodellen
 • Utsatt skatt
 • Avgrensning mellom næring og lønn
 • Avgrensning mellom næring og kapitalinntekt
 
subject

Søk og les

Du får artikler som forteller deg hvordan du skal fortolke regelverket og hvordan du praktisk skal gå fram. Forklart på en enkel og forståelig måte. 

forum

Diskutér

Du får tilgang til et unikt forum bare for dere som jobber med økonomifagene. Her kan både regler og "best practis" diskuteres med likesinnede og eksperter.

email

Fagsupport

Ønsker du ikke å dele problemstillingen i forum og i stedet ta det "en til en" med ekspert både på telefon og på epost.

create

Maler og skjemaer

Du får en omfattende samling av epostmaler, brevmaler, avtalemaler, avstemmingsmaler og andre skjemaer. 

 

 

Bestill nå

- Pris er kr 7 020 pr. år, eller kr 585 pr. måned, inklusive fri fagsupport. For det første året betaler nye kunder bare kr 6 060.