Lønn

Lønn tar for seg lønnsmedarbeiderens alle oppgaver tilknyttet ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. 

Jobber du med lønn er dette et produkt og verktøy du ikke kan være uten. Her får du alt som gjelder knyttet til forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innrapportering og skatteplikt på ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Vi omhandler selvsagt kontantytelser, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og refusjoner. Hvordan skal man beregne og betale ut sykepenger, foreldrepenger og feriepenger får du også hjelp til. 

Som lønnsansvarlig for Helse Nord-Trøndelag kommer jeg opp i mange forskjellige problemstillinger vedr lønn, ferie, sykepenger, foreldrepenger, reiseregninger, skatt, arb.avg. osv. Jeg er meget fornøyd med oppslagsverket og tilbakemelding fra fagsupport på de sakene jeg har vært usikker på.
Arild Kvilt / Helse Nord-Trøndelag HF

Lønn Info

 • Kontantytelser
 • Naturalytelser
 • Reiseutgifter
 • Arbeidsreise og yrkesreise
 • Statens særavtaler
 • Innrapportering på a-meldingen
 • Trekkplikt
 • Arbeidsgiveravgiftsplikt

Sykepengeordningen

 • Opptjening av retten til sykepenger
 • Refusjon av sykepenger
 • Bruk av egenmelding
 • Arbeidsgiverperioden
 • Beregning av sykepenger
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Barn og barnepassers sykdom
 • Foreldrepenger

Ferieloven

 • Ferie og feriepenger
 • Ferieavvikling
 • Planlegging av ferie
 • Overføring av ferie
 • Sykdom og ferie
 • Foreldrepermisjon og ferie
 • Oppsigelse og ferie
 • Uavviklet ferie
 
subject

Søk og les

Du får artikler som forteller deg hvordan du skal fortolke regelverket og hvordan du praktisk skal gå fram. Forklart på en enkel og forståelig måte. 

forum

Diskutér

Du får tilgang til et unikt forum bare for dere som jobber med lønn. Her kan både regler og "best practis" diskuteres med likesinnede og eksperter.

email

Fagsupport

Ønsker du ikke å dele problemstillingen i forum og i stedet ta det "en til en" med ekspert både på telefon og på epost.

create

Maler og skjemaer

Du får en omfattende samling av epostmaler, brevmaler, avtalemaler, avstemmingsmaler og andre skjemaer. 

 

 

Bestill nå

- Pris er kr 7 500 pr. år, eller kr 625 pr. måned, inklusive fri fagsupport.