Overtid


Når arbeidstiden overskrider 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager, skal det overstigende etter arbeidsmiljøloven behandles som overtid.

De fleste arbeidstakere har derimot en kortere avtalefestet arbeidstid enn det loven legger til grunn. Selv om en arbeidstaker som har en normal arbeidsuke på 37,5, får overtidsbetalt for å jobbe utover det, så er det kun den arbeidstiden som overskrider 40 timer totalt i løpet av arbeidsuken eller 9 timer i løpet av 24 timer, som regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven.

Overtidsarbeid skal ikke utføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det betyr med andre ord at det ifølge arbeidsmiljøloven ikke er tillatt å organisere en normal drift av virksomheten som er avhengig av at ansatte jobber overtid.

Arbeidsmiljøloven sier at det skal betales et tillegg på minst 40 prosent for overtidsarbeid. Denne retten gjelder kun der lovens grense for alminnelig arbeidstid overskrides.

Last ned gratis: Ferieplan 2018

Faghjelp innen personal, lønn, regnskap og HMS


Har du opplevd å ha vært usikker på regelverket? Med Infotjenesters nettbaserte Faghjelp får du svar og muligheten til å kvalitetssikre dine tolkninger av lover og regler innen fagområdene personal, lønn, regnskap og HMS. Om du ikke fant svar på det lurte på eller lurer på noe mer, kan du prøve Faghjelp gratis i tre dager. Da kan du bl.a. stille spørsmål til våre fageksperter på telefon eller e-post.

Vi tilbyr Faghjelp for ditt fagområde fra 199,- pr måned. Prøv gratis ved å fylle ut skjemaet under.