Egenmelding


På Infotjenesters Min side/Fagforum svarer våre fageksperter daglig på spørsmål knyttet til bruk av egenmelding. Her finner du litt av den viktigste informasjonen om bruk av egenmelding.

Hva sier folketrygdloven om når en arbeidstaker kan bruke egenmelding og hva arbeidsgiver kan kreve?

  • Med egenmelding menes situasjoner der arbeidstakere selv vurderer sin egen helsesituasjon og varsler sin arbeidsgiver om at han eller hun ikke er i stand til å jobbe. 
  • Egenmelding kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden, altså de 16 første kalenderdagene av et sykefravær.
  • Arbeidsgiver kan kreve at den ansatte skriftlig bekrefter sin arbeidsuførhet når arbeidet er gjenopptatt gjennom en såkalt egenerklæring.
  • Retten til å dokumentere fravær med egenmelding kan ifølge loven begrenses til tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode, og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 løpende måneder.
  • I bedrifter som benytter IA-avtalens regler kan arbeidstakere benytte egenmelding i opptil åtte kalenderdager i strekk og 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode.
  • Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at en arbeidstaker misbruker egenmeldingsretten, kan arbeidsgiver inndra retten og kreve legeerklæring fra og med første fraværsdag. I et slikt tilfelle må arbeidstaker varsles og arbeidsgiver må vurdere retten til egenmelding på nytt etter seks måneder. 
Last ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær

Faghjelp innen personal, lønn, regnskap og HMS


Har du opplevd å ha vært usikker på regelverket? Med Infotjenesters nettbaserte Faghjelp får du svar og muligheten til å kvalitetssikre dine tolkninger av lover og regler innen fagområdene personal, lønn, regnskap og HMS. Om du ikke fant svar på det lurte på eller lurer på noe mer, kan du prøve Faghjelp gratis i tre dager. Da kan du bl.a. stille spørsmål til våre fageksperter på telefon eller e-post.

Vi tilbyr Faghjelp for ditt fagområde fra 199,- pr måned. Prøv gratis ved å fylle ut skjemaet under.