Vil forenkle reiseregningene

Vil forenkle reiseregningene

Næringsminister Trond Giske mener reglene for reiseregninger er for kompliserte, og lover å rydde opp.

     

mandag 26. august 2013 Knut Arild Vold

Alle som reiser i jobben vet at det tar tid å finne frem kvitteringer, føre lister over hvor man var når, finne oversikt over bompengesatser og levere korrekt reiseregning til lønningsavdelingen.

Dette regelverket lover næringsminister Trond Giske å gjøre noe med, i et intervju med E24. Hvordan han skal forandre reglene, har Giske imidlertid få detaljer om foreløpig.

Økonomirådgiver Johnny Nymark i Infotjenester sier det blir en svært vanskelig jobb for næringsministeren å forenkle regelverket. Mye av grunnen er at store deler av regelverket er fastsatt gjennom avtaler mellom FAD og tjenestemannsorganisasjonene i staten.

Når er man mett?

Nymark sier det første Trond Giske burde ta tak i dersom han vil forenkle, er FAD’s fortolkninger av hvordan statens særavtaler skal brukes. Arbeidsgiver må basere seg på opplysninger i reiseregningen og vurdere ved skjønn ved uklare forhold.

Når man er på tjenestereise, skal for eksempel diettgodtgjørelsen reduseres dersom man får dekket fullverdige måltider under reisen.

- Hva som er et fullverdig måltid er ikke presisert nærmere enn ved at du må bli «normalt mett» av det. Det betyr at dersom en liten kvinne blir normalt mett av en bagett, så skal dette trekkes fra. Hvis det er snakk om en stor mann som ikke blir mett av bagetten, så kan han kreve diettgodtgjørelse uten fratrekk.

Langt hjemmefra

Et annet eksempel er hvor langt hjemmefra man må være for å ha rett til ulegitimert nattillegg.

- I særavtalen heter det at man ikke har rett til nattillegg når man er på oppdrag «i nærheten av hjemmet». Hva som menes med «i nærheten» er imidlertid ikke presisert, og må avgjøres skjønnsmessig. Hvis det er naturlig å dra hjem for å sove, kan nattillegg ikke gis, mens nattillegg kan gis hvis det ikke er naturlig å dra hjem for å sove, sier Nymark.

Bruk et godt verktøy

Det viktigste for å unngå å bruke for mye tid på reiseregningen, er å ha tilgang til et effektivt arbeidsverktøy for å få jobben gjort.

- Alle vet at det tar tid å føre reiseregninger, det viktigste er at bedriften har et godt verktøy for føring av reiseregning, sier Nymark.

Han minner om at det stilles strenge formkrav til reiseregningen for at arbeidsgiver skal kunne utbetale godtgjørelsene trekk- og avgiftsfritt.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg