- Viktig å teste a-ordningen

- Viktig å teste a-ordningen

Tirsdag 11. november blir det mulig å teste innleveringen av a-meldingen manuelt via Altinn. Infotjenesters lønnsrådgiver råder alle til å gjøre en test av innleveringen før a-ordningen trer i kraft om mindre enn 2 måneder.

     

mandag 3. november 2014 Knut Arild Vold

Fra 1. januar 2015 skal all innrapportering om inntekst- og ansettelsesforhold for arbeidsgivere rapporteres gjennom a-ordningen. Det nye systemet vil samle rapporteringen til Skatteetaten, NAV og SSB.

A-meldingen skal sendes inn elektronisk hver måned, og det kan enten gjøres via lønnssystemet, via regnskapsfører/revisor eller manuelt via Altinn.

Husk å teste

Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad reiser for tiden mye rundt i Norge og holder kurs i lønnsinnberetningen, hvor en viktig del av kurset handler om innføringen av A-ordningen.

Hans viktigste tips er at du nå benytter tiden frem til nyttår til å teste innsendelsen, enten gjennom lønnssystemet eller direkte via altinn.no.

- Hvis du har et lønnssystem som tilbyr prøveinnsending av a-meldingen, har det allerede vært åpent for testinnsendelse av a-meldingen en stund. I tilfelle vil du få informasjon om hvordan du gjør det direkte fra leverandøren av lønnssystemet. Dersom du planlegger å levere a-meldingen manuelt via Altinn, så kan dette testes fra 11. november, sier Elvestad.

Han mener det er lurt å teste innsendelsen for å sjekke om informasjonen går gjennom uten feilmeldinger.

- En av feilene som går igjen, er at arbeidstakere er registrert på feil underenhet i virksomheten. Mange vil oppdage at de har en ryddejobb å gjøre knyttet til personalopplysninger, sier Elvestad.

Hvordan rette

I Infotjenesters fagforum Min Side går det for tiden flere diskusjoner om hvordan man best forbereder seg til a-ordningen. Hvis du ikke er kunde, kan du teste ut Min Side gratis ved å registrere deg her.

Et av spørsmålene som stadig dukker opp er hvordan man retter feil som er innrapportert elektronisk via a-meldingen.

Øivind Elvestad sier korreksjon kan skje på to måter når du bruker lønnssystem:

- Du kan sende inn en ny a-melding som kun inneholder rettingen.
- Du kan sende inn en erstatningsmelding.

- Det er ikke all informasjon fra a-meldingen som kan endres. Rettinger på forskuddstrekk for en måned kan bare gjøres fram til betalingsfristen for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Feil i innrapportering av lønnstrinn og lønnsansiennitet behøver ikke rettes i det hele tatt. Da er det bare å rapportere korrekt fremover når du blir klar over feilen, sier Elvestad.

I all hovedsak skal inntektsopplysninger rettes på den måned som er feil for inneværende år, mens det for fjoråret kan gjøres samlet i desember. Noen opplysninger må likevel rettes på riktig periode selv om det gjelder foregående år.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.