Viktig endring i a-ordningen fra 2020
Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Viktig endring i a-ordningen fra 2020

En viktig endring i a-ordningen fra 2020 gjør at rundt 35 000 arbeidsgivere må endre praksis. - Det er ingen grunn til å vente til neste år, skriver Infotjenesters økonomirådgiver.

     

Fra og med a-meldingen for januar 2020 (leveringsfrist 5.2.) har alle plikt til å bruke organisasjonsnummeret for underenhet/virksomhet for å rapportere arbeidsforhold, dvs. alle som skal rapportere:

  • Ordinært arbeidsforhold
  • Maritimt arbeidsforhold
  • Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer

Vi antar at denne endringen først og fremst får betydning for arbeidsgivere som driver virksomhet på kun ett sted.

Dersom du kun skal rapportere arbeidsforhold av type pensjon eller ingen arbeidsforhold er det fortsatt mulig å rapportere juridisk organisasjonsnummer på underenhet/virksomhet.

Skattedirektoratet skriver at det pr. i dag er ca. 35 000 opplysningspliktige (arbeidsgivere mm.) som fortsatt benytter juridisk organisasjonsnummer som organisasjonsnummer på virksomhetsnivå (benytter samme organisasjonsnummer både på juridisk enhet og på underenhet/virksomhet). Alle disse må endre praksis før første innrapportering for 2020.

Skattedirektoratet har begynt å sende ut påminnelser det aktuelle arbeidsgivere. Brevene sendes via Altinn – har du sjekket innboksen?

Endringen gjøres for å:

  • Bedre datakvalitet​
  • Entydig kommunikasjon med opplysningspliktig​
  • Enklere å rapportere, også når arbeidsgiver går fra en til flere underenheter​
  • Enklere ved korrigering​
  • Bedre kontroll av dataene vi mottar​

Kontakt ev. leverandøren av ditt lønnsprogram dersom du er usikker på hvordan dette gjøres.

Følg Simployer på LinkedIn

Jobber du med HR, personal, lønn, HMS, økonomi eller er leder?

Følg oss på LinkedIn - så holder vi deg oppdatert med innhold som er relevant for deg i jobben din! 

Klikk her og trykk "Følg"Last ned gratis fristkalender for 2020