Vi betaler 2,5 milliarder i mobilskatt

Sjekk at din bedrift ikke rapporterer inn feil skatt på elektronisk kommunikasjon.

     

torsdag 17. november 2011

Siden reglene for skatt på elektronisk kommunikasjon betalt av arbeidsgiver ble endret i 2006, har statens inntekter skutt i været.
Det første året med de nye reglene, bidro «mobil- og surfeskatten» med 1,9 milliarder kroner til statskassa. Ferske tall Infotjenester har hentet inn fra Skatteetaten viser at tallet for 2010 har steget til drøye 2,5 milliarder kroner. En vekst på formidable 28 prosent.

Tre årsaker til veksten
- Dette har trolig tre årsaker. For det første har det vært mye fokus i media på endringene etter 2006, i tillegg har skattemyndighetene hatt mye fokus på temaet og sist men ikke minst så er de nye reglene mye mer konkrete enn de gamle, sier rådgiver Arnstein Aarum i Infotjenester.

Alle ytelser fra arbeidsgiver er i dag ansett for å være skattepliktig. Uavhengig av om ytelsen er gitt i form av penger eller andre former som for eksempel betalt mobiltelefon, bredbånd, fasttelefon eller mobilt bredbånd.

I de tilfellene der jobben betaler et eller flere elektroniske kommunikasjonsmidler for arbeidstaker, får man beregnet en økt inntekt på inntil 4000 kroner per år dersom man har ett gode og inntil 6000 kroner dersom man har to eller flere goder.

Fallgrubene du må unngå
Men dersom du får dekket telefon og/eller bredbånd av jobben, bør du sørge for å gå gjennom regningene på slutten av året for å se at skatten er riktig utregnet.
Alle arbeidstakere kan få refundert inntil 1000 kroner skattefritt per år i telefon og/eller bredbånd fra arbeidsgiver. All bruk utover den summen må man altså skatte av begrenset oppad til 4000 kroner for én ytelse og 6000 kroner for to eller flere. I de tilfellene der du dekker deler av mobilregningen og/eller bredbåndet selv, skal også arbeidsgiver sørge for å innberette dette slik at du betaler mindre i skatt.

- Da er det viktig at arbeidstaker gir fra seg originalregninger på totalbruket for hele året. Dersom ikke dette rapporteres inn, vil skattemyndighetene ikke trekke fra det arbeidstaker selv har betalt. I tillegg er det viktig at lønningsavdelingene i bedriften rapporterer inn alt arbeidstakere selv har dekket, sier rådgiver Arnstein Aarum.

Er du usikker på hvordan reglene slår ut i din bedrift? Her kan du gratis både teste Infotjenesters oppslagsverk «Lønn Info» og få snakke direkte med våre dyktige rådgivere.

Eksempel på fradrag i mobilskatten:
Erik i slakterfirmaet Dagros får dekket bredbånd og mobiltelefon fra jobben. Men mobilbruken er begrenset opp til 500 kroner i måneden. Dersom han går utover dette, blir han trukket i lønn. I 2011 har han blitt trukket 2000 kroner i lønn for privat bruk.

Dersom lønningsavdelingen i Dagros ikke rapporterer inn de 2000 kronene Erik selv har betalt på riktig måte, vil Erik få beregnet maksbeløpet på skattbar inntekt av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon - 6000 kroner.

Ifølge reglene så skal de 2000 kronene som Erik har betalt selv trekkes fra maksbeløpet på 6000 kroner. Dermed skal han bare skattes av 4000 kroner. Hvis ikke lønningsavdelingen i Dagros hadde rapportert inn dette riktig, ville Erik betalt cirka 900 kroner for mye i skatt.