Flere ønsker IA-avtale

Flere ønsker IA-avtale

Mange bedrifter som ikke har skrevet under på IA-avtalen, vurderer nå å gjøre det. Nesten hver fjerde leder som ikke er i en IA-bedrift i dag, vurderer nå å gå inn i avtalen.

     

IA-avtalen er nettopp reforhandlet, og underskrevet av partene i arbeidslivet og regjeringen. I den forbindelse har Infotjenester fått Norstat til å spørre ledere i norske virksomheter hvordan de vil forholde seg til den reforhandlede IA-avtalen.

Tallene viser at totalt 24 prosent av lederne enten vuderer eller har bestemt seg for å melde seg inn i IA-avtalen. Minde enn halvparten, 11 prosent av lederne, vurderer eller har bestemt seg for å gå motsatt vei.

Infotjenesters rådgiver Berit Stokstad har jobbet med å hjelpe bedrifter til å kutte sykefraværet i en årrekke, og hun er usikker på om de som nå vurderer å gå inn i IA-avtalen vet nok om hva de forplikter seg til.

I IA-avtalen forplikter medlemmene seg på tre delmål. Det første handler om å kutte sykefraværet, mens nummer 2 og 3 handler om økt sysselsetting av yrkeshemmede og å få ansatte til å stå lenger i jobb.

Den nye IA-avtalen sier at "Virksomheten skal så langt det er hensiktsmessig sette mål på alle tre delmål". Som hovedregel vil altså de som går inn i IA-avtalen skrive under på alle de tre delmålene.

- Det betyr at IA-bedrifter også forplikter seg til å knytte til seg personer med redusert arbeidsevne, og sørge for å iverksette tiltak for å beholde de som står i fare for å bli uføre. I tillegg må de aktivt jobbe for å beholde sine eldste arbeidstakere i jobb. Hvorvidt bedriftene gjør en god nok jobb på dette kan bli fulgt opp av NAV, sier Stokstad.

Berit Stokstad understreker at hun mener intensjonen med IA-avtalen er meget bra. Samtidig er det hennes erfaring er at bedrifter som setter fokus på sykefravær og god personalomsorg, vil kunne oppnå like gode resultater uten å ha inngått IA-avtale og dermed stå friere.

Visste du at Infotjenester har et eget oppslagsverk som gir deg svar på spørsmål du måtte ha om ansattes sykefravær, og at du kan kontakte våre rådgivere for å diskutere dine egne problemstillinger? Prøv Faghjelp gratis!