Utleggstrekk for skattekrav – nye rutiner
Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad

Utleggstrekk for skattekrav – nye rutiner

Fra 1.11.2020 overføres skatteoppkreveroppgavene fra kommunene til Skatteetaten. Det blir da én felles skatteoppkrever for hele landet.

     

5. og 6. termin for 2020

For disse to terminene blir det én felles rapportering for alle utleggstrekk på skattekrav. Dagens ordning med en oppgjørsliste til hver enkelt kommunal skatteoppkrever opphører. Skatteetaten sender ut én samlet preutfylt oppgjørsliste for 5. og en tilsvarende oppgjørsliste for 6. termin 2020.

Innbetaling skal foretas samlet for alle utleggstrekk for skatt. Det kommer ny bankkonto for skatteoppkrever. Dette kontonummeret vil stå på oppgjørslisten arbeidsgiver får tilsendt fra Skatteetaten.Den nye skatteoppkreveren har org.nr. 924 616 733 Skatteetaten – skatteinnkreving.

Fra og med 1. termin 2021

Fra og med rapporteringen for 1. termin 2021 skal utleggstrekk for skattekrav innrapporteres på a-meldingen. Innrapporteringen foretas da for hver kalendermåned.

Betalingsfristene blir som i dag, med seks terminer. Skatteetaten er i dialog med leverandørene av lønns- og personalsystemer slik at programmene tilpasses denne endringen.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstakerGratis plansje: Formkrav til reiseregningen