Utbetaling av feriepenger i januar

Utbetaling av feriepenger i januar

Enkelte arbeidstakere ønsker å få utbetalt feriepengene i januar, for eksempel for å betale en sydenferie mens prisene er lave. Det kan de ikke kreve.

     

tirsdag 3. januar 2017 Knut Arild Vold

Flere arbeidsgivere opplever i begynnelsen av året at arbeidstakere ber om å få utbetalt feriepengene allerede nå, for selv å spare pengene til de skal avvikle ferien senere på året.

Temaet har vakt stort engasjement i Infotjenesters fagforum.

Flere av medlemmene i fagforumet skriver at de er fleksible med arbeidstakere som ber om det, og gjør feriepengeutbetalingen i januar eller februar.

Det har de ikke hjemmel til å gjøre, understreker Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Det er ingen hjemmel i ferieloven til å betale ut feriepengene på forskudd. Feriepenger skal etter ferielovens §11 (1) betales ut når ferien avvikles. Eventuelt kan arbeidsgiver velge å gjøre feriepengeutbetalingen samlet, vanligvis i juni. Arbeidsgivere bør derfor vise til ferieloven, og si at det ikke er hjemmel til å betale ut feriepenger på forskudd, sier Gauslaa.

Forskudd på lønn gir trekkplikt

Men hva om arbeidsgiver utbetaler forskudd på lønn i stedet for feriepenger?

Arbeidsrettslig er det helt i orden å gjøre en avtale om å betale ut lønnsforskudd i januar, men det skal da trekkes skatt av utbetalingen.

- Lønn skal regnes som skattepliktig inntekt på utbetalingstidspunktet, eller på det tidspunktet det oppstår en reell adgang for arbeidstaker til å få pengene utbetalt. Forskudd på lønn regnes som skattepliktig inntekt på det tidspunkt arbeidstaker mottar beløpet. Dette gjelder selv om lønnen ikke er opptjent/arbeidet ikke er utført, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Arbeidsgiver må derfor innrapportere beløpet på a-meldingen for den måneden forskuddet utbetales.

Dersom arbeidsgiver har ønske om å gjøre opp forskuddet gjennom å trekke beløpet fra de feriepengene som senere skal utbetales, f. eks. i juni, så må arbeidsgiver også inngå en skriftlig avtale med arbeidstaker om trekk i feriepengene. Dette kravet til skriftlig avtale følger av arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd. 

Når arbeidstakeren slutter i jobben

Når arbeidstakeren slutter i jobben i løpet av ferieåret, stiller det seg annerledes. Da skal feriepengeutbetalingen i utgangspunktet gjøres i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet.  

- Der arbeidstaker slutter i jobben står det i ferieloven § 11 nr. 3 at alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Arbeidsgiver kan derfor utbetale feriepengene det året arbeidsforholdet opphører, selv om arbeidstaker ønsker å få feriepengene året etter. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å vente med utbetalingen til neste år er det lagt til grunn at dette er i orden ifht. ferieloven, sier Hans Gjermund Gauslaa. 

Ved fratreden i 2017 kan feriepenger opptjent i 2016 utbetales trekkfritt. Feriepenger opptjent i 2017 som utbetales i 2017 må det derimot trekkes skatt av.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.Last ned gratis: Ferieplan 2018