Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen forsikrer arbeidsgivere om at de kan godta egenmelding i 16 dager. Foto: Ingrid Asp, Arbeids- og sosialdepartementet

Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon

Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.

     

Regjeringen varslet mandag 16. mars at de i forbindelse med koronasmitten reduserer antallet dager arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fra 16 til 3 dager, den såkalte arbeidsgiverperioden.

Spørsmålet mange arbeidsgivere har stilt seg er om de da må kreve sykmelding fra dag 4 for å få refusjon fra NAV når de forskutterer sykepenger. Regelverket har frem til nå vært slik at egenmelding kun kan benyttes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.

EKSTRA KURS: Førstkommende torsdag holder Simployer et ekstra digitalt kurs om håndtering av sykefravær og omsorgspenger i koronasituasjonen

Endres fra 20. mars

I en pressemelding fredag, forsikrer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at arbeidstakere fortsatt kan bruke egenmelding i 16 dager, selv om NAV nå skal ta regningen fra dag 4.

– I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden i pressemeldingen.

Ingen skal tape på å bruke egenmelding

Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på