Ledere bommer på regelverket for ferie
KAN FOR LITE: Norske ledere har ikke god nok kjennskap til arbeidstakernes ferierettigheter. Nederst i artikkelen kan du teste om du kan regelverket bedre.

Ledere bommer på regelverket for ferie

Vi har testet norske topplederes kunnskaper om reglene for ferie, og resultatet er nedslående. Sjekk om du kan regelverket bedre.

     

Regelverket for ferie er regulert gjennom ferieloven. I tillegg er mange arbeidsgivere bundet av avtaler med de ansatte som gir bedre rettigheter enn ferieloven, som for eksempel retten til 5 ukers ferie.

Infotjenester har fått Norstat til å undersøke kunnskapsnivået om ferieloven i et utvalg på 600 norske toppledere. Resultatet var ikke overbevisende; i gjennomsnitt bommet lederne på halvparten av påstandene de ble bedt om å vurdere.

Klarer du det bedre? Test deg selv i de samme påstandene nederst i artikkelen.

Overraskende resultat

Infotjenesters jurist og ekspert på ferieloven, Camilla Schie-Veslum, er overrasket over resultatet.

- Vi vet gjennom kurs og fagsupport at kunnskapen om ferieloven ikke er veldig høy blant norske arbeidsgivere. At gjennomsnittlig feilprosent ligger så høyt som 50 er imidlertid overraskende. Noe av grunnen kan kanskje være at mange ledere blander sammen reglene i ferieloven med avtaler deres egen virksomhet er bundet av, sier Schie-Veslum.

Kan få økonomiske følger

Den påstanden aller flest bommet på, var hvorvidt ansatte som er delvis sykmeldt kan kreve å få ferien utsatt. Her var det bare 17 prosent av topplederne som svarte riktig.

- Når arbeidsgivere gjør feil på dette området kan det få direkte økonomiske konsekvenser for virksomhetene ved at ansatte kan få mer ferie enn de har krav på. I andre tilfeller får feil håndtering praktiske konsekvenser, ved at man gir arbeidstakerne bedre eller dårligere rettigheter i forbindelse med ferie enn de egentlig har krav på. Uansett kan kunnskapsmangelen få negative konsekvenser, sier Schie-Veslum.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.Last ned gratis plansje: God ferieplanlegging