Tid for innberetning av ytelser

Det nærmer seg tiden på året da de forskjellige ytelsene skal beregnes og innberettes til myndighetene. I denne artikkelen ser vi på elektronisk kommunikasjon (EK).

     

Mange arbeidstakere har tilgang til mobiltelefon, hjemmetelefon og ADSL betalt av arbeidsgiver. Dette er goder som det skal trekkes forskuddsskatt av og skal føres opp i den enkelte arbeidstakers lønnsinnberetning til skatteetaten.

Det er viktig å få avklart om arbeidstakeren får dekket én eller flere elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver.

De ulike elektroniske kommunikasjonstjenestene er i følge lov om elektronisk kommunikasjon fra 2003 §1-5 blant annet:
• Hjemmetelefon
• Mobiltelefon
• ADSL/bredbånd
• IP-/bredbåndstelefoni
• Mobil tilgang til datakommunikasjon (f. eks via trådløse nett)

Videre er det viktig å huske at mobil datakommunikasjon som foregår over GSM-nettet og UMTS/3G ikke regnes som en egen tjeneste. Dersom arbeidsgiveren dekker både mobiltelefoni og datakommunikasjon over disse mobilnettene skal dette regnes som én tjeneste. Det vil si at den skattepliktige fordelen er opp til 4.000 kroner per år.
Har man derimot et abonnement på mobilt bredbånd fra ICE.NET, i tillegg til mobiltelefon eller hjemmetelefon, er det annerledes.
ICE.NET bruker NMT-nettet, og da regnes det som man har to elektroniske kommunikasjonstjenester og skal da beskattes inntil 6.000 kroner per år.

Avventer
Bakgrunnen for at det er slik finner man på skattetatens sider og i forskriften hvor man i 2007 la den lave hastigheten på mobilt bredbånd over GSM/UMTS-nettet til grunn for å ikke skattlegge dette som en tilleggstjeneste. Skattetaten skriver:
"Direktoratet har derfor foreløpig funnet det riktig å avvente en skattlegging innenfor sjablonen for mobil datakommunikasjon over mobilnettene GSM og UMTS/3G, inntil teknologien er mer utbygd og hastigheten høyere og mer stabil. Arbeidsgivers dekning av både mobiltelefoni og datakommunikasjon over mobilnettet, skal derfor inntil videre kun anses som én EK-tjeneste. Teknologien og markedet vil bli vurdert fortløpende med tanke på eventuell opphevelse/endring av unntaket i forskriften."

Etter det Infotjenester får opplyst, er man i Skatteetaten oppmerksom på at det har skjedd store endringer i hastigheten på mobilt bredbånd de siste årene. Og etaten utelukker ikke at det kan bli endringer i forskriften.

Du kan lese mer om sporadisk bruksadgang, arbeidstakers egenbetaling og trekkplikt i oppslagsverket lønn.

Abonnenter på oppslagsverket Lønn Info og få e-post om viktige endringer.