Ti tips før årsoppgjøret
Morten Thorkildsen er rådgiver innen økonomi for Infotjenester.

Ti tips før årsoppgjøret

Vi nærmer oss årsskiftet 2019/2020 og da gjelder det å være forberedt.

     

 1. LØNN
  Husk å avstemme lønn pr november. I år har det vært mye nytt knyttet til personalrabatter, gaver, privat bruk av bonuspoeng osv.
  Finner du feil, kan disse rettes opp i desember. I de travle dagene før lønnsinnberetningen i januar er det kun 12. og 13. kjøring som står igjen å avstemme.
 2. AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN
  Fristen for å sende aksjonærregisteroppgave (RF-1086) i Altinn er 31. januar. Her skal det meldes inn eventuelle endringer i hvem som eier aksjer, samt hva som er utdelt i utbytte gjennom året, kapitalendringer osv. Husk også å sjekke om det kan være lån til aksjonærer som skal innberettes som utbytte, dette gjelder også eventuell økning av eksisterende lån.
 3. PLANLAGT INVESTERINGER I JANUAR 2020?
  Har du planlagt å foreta investeringer i januar 2020, men har mulighet til å gjennomføre investeringen nå? Fremskynder du investeringen til desember, får du fulle skattemessige avskrivninger for hele 2019 i årsoppgjøret for 2019.
 4. HAR DU HUSKET Å GJENNOMGÅ DRIFTSMIDDELKARTOTEKET?
  Er det mange driftsmidler i virksomheten, så har man gjerne laget et driftsmiddelkartotek/anleggsregister. Dette skal oppdateres med årets tilgang og avgang, ta gjerne kopi av faktura som dokumentasjon. Jeg anbefaler også å ta en gjennomgang med de som har oversikt over driftsmidlene i virksomheten, og få bekreftet at de driftsmidlene som står i driftsmiddelkartoteket fremdeles er tilstede og intakt.
 5. VARETELLING
  Forbered de ansvarlige for varetellingen i god tid før opptelling skal skje. Send ut telleinstrukser slik at opptellingsarbeidet kan planlegges. Hvis dere har et betryggende lagersystem som håndterer tilganger og avganger kan det være tilstrekkelig å telle nå, og dermed slippe å gjøre det 31.12.
 6. GJENNOMGÅ KUNDEFORDRINGENE
  Ta ut aldersfordelt saldoliste og vurder om noen av fordringene bør tapsføres blant annet som følge av en kundes konkurs. Kan også være på grunnlag av kundens varig manglende betalingsevne, men da gjelder spesielle kriterier. Gjør disse vurderingene før 31.12 slik at du også kan trekke fra tapet skattemessig, og eventuelt få tilbake merverdiavgift på dette.
 7. FORBEREDELSER FØR NYTTÅR
  Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår slik at årsoppgjøret kan foregå enklere. Hent inn saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende.
 8. DOKUMENTASJON AV BALANSEN
  Det er krav til dokumentasjon av balansen pr. 31.12 i bokføringsregelverket. Det er gjort unntak for balanseposter som ansees ubetydelige, altså snakker vi ikke om store beløp før dokumentasjon må til. Husk også dokumentasjon av poster som lages i årsoppgjøret, som for eksempel skatteberegning.
 9. HAR DE ANSATTE FERIEDAGER TIL GODE?
  Dersom det er mange ansatte som ikke har fått avviklet ferie i år, er desember en mulighet for nettopp å avvikle ferie. Det er anledning til å avtale overføring av ferie. Det som kan avtales overført er 2 uker etter ferieloven pluss eventuell avtalefestet ferie.
 10. LAG EN PLAN SAMMEN MED REVISOR
  Det er mange tidsfrister å forholde seg til i forbindelse med et årsoppgjør, og vanligvis trenger revisor dokumentasjon i god tid før de offisielle fristene. Det kan derfor være lurt å ta med revisor på planleggingen av årsoppgjøret.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår