Test om du kan reglene for arbeidstid

Test om du kan reglene for arbeidstid

Vi hører stadig om omfattende brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Test deg selv med disse 5 påstandene, og sjekk om du kan regelverket godt nok.

     

Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven er til dels kompliserte, og mange virksomheter sliter med å følge regelverket.

Nylig ble Veireno-sjefen dømt til ni måneders fengsel for brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter søppelskandalene i Oslo og Vestfold. Nå varsler arbeidstilsynet tilsyn mot Oslo kommune, etter medieoppslag om 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i ulike etater.

 Dette er bare noen eksempler på virksomheter som har havnet i problemer på grunn av brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

- Det er forståelig at mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å ha full kontroll på reglene om arbeidstid. Noe av bakgrunnen for dette er nok at arbeidsmiljøloven har flere regler om arbeidstid som må ses i sammenheng. Det er heller ikke noe tvil om at enkelte av disse bestemmelsen er kompliserte, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Gauslaa har satt opp følgende 5 scenarioer, hvor du skal vurdere om det er brudd på arbeidsmiljøloven eller ikke. Klarer du alle 5?

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis e-bok: Nedbemanning