Arbeidsgivere synder mot det mest elementære

Det gjøres ikke nok for å sikre trygt og godt arbeidsmiljø. I 2012 gav Arbeidstilsynet ut nesten 10 000 reaksjoner for mangel på systematisk HMS-arbeid.

     

Arbeidstilsynet gjennomførte over 15.000 tilsyn i 2012. Så mange som seks av ti besøkte virksomheter fikk reaksjoner, og flest arbeidsgivere er aller dårligst på det mest elementære: Systematisk HMS-arbeid. (Kilde: Arbeidstilsynet).

Syndes i alle bransjer

Bygg- og anlegg var den næringen som fikk flest tilsyn, og som også fikk flest reaksjoner for lovbrudd. Men det syndes i alle bransjer. Varehandel, industri og helse- og sosial ligger tett bak bygg og anlegg i antall reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

–Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er noe alle skal ha på stell, og som burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Mangelfull HMS kan ramme alle

HMS-arbeid handler om å være føre var, ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og rutiner for å takle de situasjonene som kan oppstå. Hele poenget er at arbeidsgiver og arbeidstakere skal være i stand til å håndtere de utfordringene de til enhver tid møter.

– Ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb, og det er arbeidsgiver som har ansvaret, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Enklere lovverk - vanskeligere å sluntre unna?

1.januar trådte nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft. Seks nye forskrifter har erstattet 47, og skal gjøre det enklere for alle bedrifter i alle bransjer å få oversikt over lovverket. Men kravene til etterfølgelse av reglene er de samme, og satt på spissen har arbeidsgivere nå bare enda færre unnskyldninger for ikke å jobbe skikkelig med HMS. Her kan du lese mer om hva regelendringene betyr i praksis.

Aktuell digital HMS-opplæring fra Simployer: 

E-læring: HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

E-læring: HMS for ledere

 

Ønsker du å vite mer om hvordan Simployer kan skreddersy HMS-kurs for din virksomhet? Les mer her