Nå har sykmeldingen blitt digital
POSITIV: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Isabell Myrvang Appelgren er positiv til at arbeidsgiver nå kan motta sykmeldingen digitalt fra arbeidstaker.

Nå har sykmeldingen blitt digital

Nå kan arbeidstakere levere sykmeldingen digitalt til arbeidsgiver via NAV sine nettsider. Den første versjonen har imidlertid ganske mange begrensninger.

     

29. september 2016 lanserte NAV den første løsningen for digital sykmelding. I denne første versjonen kan arbeidstakere finne del C av sykmeldingen inne på «Ditt NAV», og sende denne videre til arbeidsgiver digitalt.

- Det er mange begrensninger i løsningen som nå er lansert. For å kunne levere sykmeldingen digitalt må sykmelder ha tilgang til et kompatibelt datasystem, noe ikke alle legekontorer har. Kravet om sykepenger, del D av sykmeldingsblanketten, er heller ikke digitalisert enda. Det betyr at arbeidstakere som leverer sykmeldingens del C digitalt i tillegg må levere del D på papir til den som skal betale ut sykepengene, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Isabell Myrvang Appelgren.

Kan fortsatt levere på papir

NAV understreker at digital sykmelding foreløpig er best egnet for små- og mellomstore bedrifter, og være mindre egnet for større bedrifter som håndterer sykmeldingene gjennom lønns- eller personalsystemet. Derfor vil det fortsatt være anledning til å kreve at arbeidstakeren leverer sykmeldingen på papir.

- NAV samarbeider tett med leverandørene av disse systemene om en framtidig integrering. Før denne integreringen er fullført vil mange av de store virksomhetene ønske å motta del C av sykmeldingen, den som arbeidsgiveren skal ha, på papir, skriver Altinn på sine nettsider.

Infotjenester er blant leverandørene som er i dialog med NAV om integrasjon mot våre HR-systemer.

Daglig leder må gi tilgang

For bedrifter som ønsker å ta i bruk den nye digitale sykmeldingen, må det gjøres noen forberedelser. Det er nemlig bare den som er registrert som daglig leder i Brønnøysundregistrene som har tilgang til de digitale sykmeldingene.

- Altinn anbefaler at daglig leder går inn og gir utvalgte medarbeidere, for eksempel i HR-avdelingen, tilgang til de digitale sykmeldingene, slik at de kan formidle sykmeldingen videre til ledere med personalansvar. Deretter er det mulig å skru på varsler, slik at riktige personer får varsel når en digital sykmelding er levert, sier Myrvang Appelgren.

Den som har tilgang til sykmeldingene på vegne av arbeidsgiver skal på sin side rapportere opplysninger om nærmeste leder tilbake til NAV.

Her finner du NAV sin veiledning for å tildele tilganger.

Arbeidsgivere skeptisk

I Infotjenesters Fagforum er det flere arbeidsgivere som har uttrykt skepsis til denne første versjonen av løsningen. En av bekymringene er at arbeidstakere som har levert del C digitalt vil glemme å levere del D på papir, og tro at arbeidsgiver har fått nødvendig dokumentasjon. Det er også bekymring for administrasjon av rettigheter.

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver forstår at noen kan være skeptiske, men tror dette vil bli en god løsning for arbeidsgiver.

- Systemet vil bli gradvis forbedret, og skal etter hvert utvikles slik at leder med personalansvar vil få tilgang til de digitale sykmeldingene. Når HR-systemene blir integrert mot løsningen fra Altinn vil det sannsynligvis oppleves som brukervennlig også for store virksomheter.

Bra for oppfølging

For NAV vil det med den nye løsningen bli lettere å følge opp sykmeldte. De vil nå vite hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder, og kan være mer presis i kontakten med deg som arbeidsgiver.

I tillegg vil arbeidstakeren på «Ditt NAV» finne en oversikt over sine egne oppgaver under sykefraværet. De vil også motta elektroniske varsler fra NAV i forbindelse med sykefraværet.

Redusert sykefravær gjennom systematikk 

Ved å systematisere sykefraværshåndteringen i virksomheten er det enklere for ledere og HR å følge gjeldende regelverk, og resultatet er ofte et redusert sykefravær. 

Se vårt gratis webinar om riktig oppfølging av syke ansatte med digitalt system her