Sykmelding skal bare brukes ved sykdom
BARE VED SYKDOM: Infotjenesters sykelønnsekspert Atle Torp fraråder virksomheter å betale ut sykepenger til arbeidstakere som ikke er syke.

Sykmelding skal bare brukes ved sykdom

Sorg, konflikter, sykdom i familien og andre tøffe livssituasjoner kan gjøre det vanskelig for arbeidstakere å gjøre jobben sin. Å "sykmelde seg" er ikke løsningen, sier Infotjenesters rådgiver.

     

Vi har alle hørt om det; arbeidstakere som i krevende situasjoner ikke ser noen annen løsning enn å be om en sykmelding, fordi de ikke klarer å skjøtte jobben sin skikkelig.

Det kan for eksempel skyldes konflikter på arbeidsplassen, sykdom i familien som ikke gir rett til omsorgspenger, samlivsbrudd eller andre krevende hendelser i livet.

- Vi ser mange slike situasjoner hvor arbeidstakere som ikke selv er syke, velger å gå til legen og be om en sykmelding. Det er ikke en god løsning verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Ofte vil arbeidsgiver betale ut sykepenger i slike situasjoner i sympati med den ansatte, noe Infotjenesters rådgivere advarer mot.

Bevisst av lovgiver

Atle Torp har i en årrekke veiledet bedrifter i sykefraværshåndtering. Han sier det kan være et problem for enkelte ansatte å akseptere at det finnes tøffe situasjoner i livet hvor man mister arbeidsinntekt uten at det dekkes opp av velferdsordninger.

- Det er et bevisst valg fra politikerne at sykmelding bare skal brukes ved egen sykdom. Det er presisert i loven at sykmelding ikke skal skrives ut på bakgrunn av økonomiske eller sosiale forhold. Det å ha det vondt og vanskelig er ikke en sykdom, men en naturlig menneskelig reaksjon, sier han.

Dersom man bruker sykmelding i slike situasjoner, sender man samtidig regningen for "hull" i velferdsstaten til arbeidsgiver og NAV.

Sykmelding betyr ikke fravær

I tøffe livssituasjoner er det ofte fri fra jobben arbeidstakeren egentlig trenger. Atle Torp understreker at en sykmelding ikke betyr at arbeidstakeren kan være hjemme, og at en sykmelding derfor uansett er et dårlig virkemiddel når arbeidstakeren trenger fri.

- Når en arbeidstaker kommer med en sykmelding, har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge for at han eller hun kan jobbe så mye som mulig i sykdomsperioden. Alt rundt sykepengeordningen er innrettet for at arbeidstakere skal være så mye som mulig på jobb. Hvis arbeidstakeren ikke er syk, men trenger å være borte fra jobb, er ikke sykmelding en god løsning, sier Torp.

Unngå at sykmeldingen kommer

Infotjenesters sykelønnseksperter er hvert år ute i svært mange bedrifter og hjelper dem med sykefraværshåndtering. Et av deres viktigste råd er at ledere må ha en tett dialog med arbeidstakerne, og kjenne sin rolle i slike situasjoner.

- Det er viktig å ha en så tett dialog med arbeidstakerne at man får vite om krevende situasjoner før arbeidstakeren kommer med en sykmelding. Når sykmeldingen kommer er det på mange måter for sent. Arbeidstakerne må vite at de kan snakke med sin leder om private problemer som påvirker deres evne til å gjøre jobben sin, og lederne være forberedt på å gjøre nødvendige tilpasninger, sier Torp.

Fornuftig å være fleksibel

Selv om arbeidstaker ikke har krav på fri med lønn i krevende livssituasjoner, råder Atle Torp arbeidsgivere til å være fleksible og lete etter gode løsninger for arbeidstakerne.

- Kanskje man kan innvilge noen dager fri med lønn, eller kanskje kan man gi mulighet for mer fleksibel arbeidstid i en periode. Hvis man som arbeidsgiver strekker seg litt i en tøff situasjon for en arbeidstaker, sikrer man seg ofte en lojal medarbeider som strekker seg litt for arbeidsgiver senere, sier Torp.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratisLast ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær