Fri med lønn for å gå på helsestasjonen med barna?

Fri med lønn for å gå på helsestasjonen med barna?

Fellesforbundet krever velferdspermisjon med lønn for å følge barn til lege, tannlege eller helsestasjon, slik offentlig ansatte har.

     

Enkelte arbeidstakere tar det for gitt at de kan følge barna til rutinekontroller hos legen, tannlegen eller på helsestasjonen i arbeidstiden, uten at de blir trukket i lønn. Det er det ikke gitt at man kan gjøre, sier Infotjenesters rådgiver i trygderett, Hilde Svenneby.

- Det er ingen lovfestet rettighet til slikt fravær. Legebesøk som skyldes sykdom eller skade gir arbeidstakere rett til omsorgspenger. Rutinekontroller på f.eks helsestasjonen faller imidlertid utenfor lovverket. Mange har imidlertid lokale eller sentrale avtaler som gir denne rettigheten, blant annet offentlig ansatte, sier Svenneby.

Ansatte i stat og kommune har avtale om å kunne bruke inntil 12 dager velferdspermisjon til å følge barn under 12 år til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.

Infotjenester anbefaler at bedriften samler informasjon om velferdspermisjoner og gjeldende regelverk i en personalhåndbok. Dermed kan medarbeidere raskt finne frem til hvilke rettigheter de har til fri i egen bedrift. Les mer om Infotjenesters nettbaserte personalhåndbok her.

Fravær når barna er syke

Utover retten til å følge barna til lege når de er syke og når sykdommen skal følges opp, har foreldre lovfestet rettighet til å være hjemme med omsorgspenger i sykdomsperioden. Denne rettigheten gjelder også dersom den som vanligvis passer barnet er syk.

- Som hovedregel gjelder retten til å være hjemme med syke barn 10 dager årlig, eller 15 hvis du har 3 eller flere barn, sier Svenneby.

Dersom barna har en kronisk sykdom kan man få utvidet kvote. Det er også mulig å få pleiepenger fra NAV hvis barna er til behandling på sykehus. Dette fastsettes ut fra barnets behov for tilsyn og pleie.

Her er en del vanlige velferdspermisjoner som ikke er regulert i loven:

• Tilvenning av barn i barnehage
• Første skoledag
• Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv
• Flytting
• Bryllup
• Blodgivning
• Dødsfall
• Begravelse
• Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding