Sykdom ved opptjent avspasering
Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Sykdom ved opptjent avspasering

Hva skjer når en arbeidstaker som har jobbet noen ekstra timer for å avspasere senere, blir syk på den planlagte avspaseringsdagen?

     

En av de mest leste sakene i Infotjenesters fagforum de siste ukene handler om hvilke rettigheter arbeidstakere har når de har jobbet ekstra timer for å avspasere senere, og så blir syke.

I det konkrete tilfellet hadde arbeidstakeren en fast avtale om å jobbe lange dager de fire første dagene i uken, for så å ta fri hver fredag. Spørsmålet er hva som skjer med timene som er opparbeidet tidlig i uken, når arbeidstakeren blir syk på den planlagte avspaseringsdagen.

Som ved skift- og turnus

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa viser til at det ikke er noen lovregler som gir arbeidstaker rett til å kreve den avtalte avspaseringsdagen på nytt senere. Reglene som gir arbeidstakere rett til ny ferie ved sykdom i ferien gjelder ikke ved avspasering.

- Det naturlige utgangspunktet vil dermed være at arbeidstaker avspaserer de innarbeidede timene selv om han/hun blir syk på den avtalte fridagen.

Gauslaa viser til at dette også er den vanlig ordningen for de som jobber i skift- eller turnusordninger.

Syk på opparbeidingsdagene

Man kan også se for seg en motsatt problemstilling. Hva skjer dersom arbeidstakeren blir syk på en eller flere av dagene da fridagen skulle jobbes inn, for eksempel mandag og tirsdag?

- I utgangspunktet må slike situasjoner løses ut fra den avtalen arbeidsgiver og arbeidstaker har inngått, men der det er en fast avtale om at arbeidstiden skal være lengre disse dagene for så å ha fri fredagen, så vil det være naturlig at arbeidstakeren får fri denne dagen selv om han eller hun var syk på en eller flere av dagene fridagen skulle «opptjenes». Også her kan vi sammenligne ved skift- og turnusarbeid. Dersom en arbeidstaker blir syk på en av arbeidsdagene i skift eller turnusplanen, vil det normalt ikke påvirke fridagene som kommer senere i skift- eller turnusperioden, sier Gauslaa.

Lag skriftlig avtale

Infotjenesters arbeidsrettsjurist råder arbeidsgivere til å lage skriftlige avtaler dersom arbeidstaker skal ha en spesiell arbeidstidsordning. På den måten kan man unngå misforståelser og uenighet. Gauslaa anbefaler at slike avtaler benyttes som vedlegg til arbeidsavtalen.

Må holde seg innenfor grensene

Hans Gjermund Gauslaa minner om at reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven uansett må følges.

- Det er ikke mulig å avtale lengre arbeidsdager enn grensene i arbeidsmiljøloven tillater. Selv om arbeidstaker og arbeidsgiver skulle være enige om at det er greit at den ansatte jobber 14 timer en dag for å ta fri en annen, så er det ikke lov å avtale dette, sier Gauslaa.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkårLast ned gratis e-bok: Nedbemanning