Nå blir det bøter for feil i a-meldingen

Nå blir det bøter for feil i a-meldingen

Fra i sommer blir det bøter til arbeidsgivere som gjør feil med a-meldingen.

     

mandag 23. mai 2016 Knut Arild Vold

A-ordningen ble innført fra 1. januar 2015, og innebærer at opplysninger om arbeidsforhold og inntekt skal rapporteres digitalt til myndighetene hver måned. Til nå har arbeidsgivere sluppet straff for å gjøre feil i innleveringene, men det blir det slutt på fra august 2016.

I sitt nyhetsbrev informerer a-ordningen at de nå vil begynne med å bøtelegge arbeidsgivere som ikke leverer korrekt.

I første omgang er det manglende levering av a-melding som vil gi reaksjoner. Etter hvert vil også de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold og de som rapporterer ugyldig inntekt kunne vente seg bøter.

- Opplysningene som får mest alvorlige konsekvenser for inntektsmottaker ønsker vi å følge opp enda tettere, sier Torstein Hoem i Etatenes Fellesforvaltning, EFF.

En drøy hundrelapp om dagen

Når EEF starter opp med reaksjoner i august, vil de starte med de som har feil i a-meldingen for januar i år, og som ikke har rettet opp disse feilene. Deretter vil de ta for seg alle innleveringene gjennom året.

Bøtene vil ligge på maksimalt 102,50 kroner pr. inntektsmottaker pr. dag.

Mye å holde styr på

Infotjenesters økonomirådgivere holder mange kurs som omfatter innlevering av a-meldingen, og sier det er mye å holde styr for arbeidsgivere.

- Særlig når det gjelder korrekt innrapportering av inntektsopplysninger, gjelder det å være nøye. Når inntekt innmeldes i a-meldingen skal det for eksempel skilles mellom 13 ulike typer kontantytelser. Disse skal igjen kombineres med andre spesifikasjoner, slik at det totalt sett blir mange hundre kombinasjonsmuligheter. Ofte må lønnsopplysninger for en enkelt arbeidstaker splittes opp på flere poster for at rapporteringen skal bli korrekt. Selv om lønnssystemet håndterer selve innrapporteringen, ligger det en stor jobb i å fordele lønnen på riktig lønnsart, sier økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Viktig å melde inn og ut av Aa-registeret

A-melding skal leveres for alle arbeidstakere som er innmeldt med et arbeidsforhold i Aa-registeret. Det skal gjøres selv om arbeidstakerne ikke har gjort noen jobb i måneden a-meldingen gjelder for.

- EFF anbefaler å melde arbeidstakere ut av Aa-registeret dersom de ikke skal gjøre en jobb for en periode (f.eks. sesongarbeidere), for så å opprette et nytt arbeidsforhold når de igjen skal jobbe. Hvis du tar ut arbeidstakerne slipper du å levere inn a-melding for hver eneste måned for disse arbeidstakerne, . Da reduserer du samtidig risikoen for å få bot for manglende rapportering, sier Elvestad.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.