Steinerskolen i Arendal velger Simployer på HRM -system!

Steinerskolen i Arendal velger Simployer på HRM -system!

Løsningen til Steinerskolen i Arendal omfatter skybasert HRM-løsning for personalregister, dokumentarkiv, sykefravær og sykefraværsoppfølging, reise og utlegg, digitale håndbøker for HMS og personal, samt digitalt avvikssystem.

     

- I lys av den nye personvernforordningen, og kravene som stilles i denne, samt at det over tid har oppstått et større behov for å digitalisere og forenkle personalrutiner for ledelsen og medarbeidere, har vi nå inngått en kontrakt om ulike moduler i Simployer. Vi forventer at systemet vil gi mer kvalitet i personalrutinene, gjøre hverdagen mer etterrettelig, enklere og oversiktlig. Ikke minst vil vi lettere kunne håndtere lovkravene i den nye personvernforordningen, sier administrativ leder Melania Geest Eker. 

Om Steinerskolen i Arendal

Steinerskolen i Arendal er en privat grunnskole, som er godkjent som et pedagogisk alternativ. Vi underviser etter en godkjent steinerpedagogisk læreplan. Skolen bygger nå et flott nytt skolebygg og holder til i flotte omgivelser og historiske lokaler ved Langsæ i Arendal. Det er kort vei til gode turområder og andre interessante læringsarenaer!

Steinerskolen er en skole som:

  • Lar barn være barn og gir rom for frilek og læring gjennom undring og bevegelse i skolens egenartede førsteklasse
  • Bruker fordypning, tverrfaglighet, kunstneriske og praktiske aktivitet som motivasjon for livslang læring og et berikende skoleliv
  • Ivaretar framtidens kompetansebehov ved å utdanne barn til selvstendig og kreativ tenking
  • Lærer barn og unge å ta ansvar for medmennesker, natur og miljø gjennom forbilledlige holdninger og bærekraftige aktiviteter
  • Har en egen læreplan som tar hensyn til barn og unges utvikling


Ny i HR-Rollen