Slik blir statsbudsjettet for arbeidslivet

Her er de viktigste endringene for arbeidslivet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

     

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015, som nå skal behandles av Stortinget. Siden den sittende regjeringen ikke har flertall på stortinget, er det grunn til å vente at noen av endringene de har foreslått vil bli endret.

Den kanskje mest omdiskuterte endringen regjeringen foreslår knyttet til arbeidslivet, er at grensen for tollfri netthandel fra utlandet økes fra 200 til 500 kroner. Dette har vakt sterke reaksjoner fra handelsnæringen, som frykter at norske arbeidsplasser vil forsvinne fordi utenlandske selskaper får en konkurransefordel.

I tillegg har kuttet i formueskatten vært mye omtalt. Samtidig som formueskatten reduseres fra 1 til 0,75 prosent, økes innslagspunktet fra 1 til 1,2 millioner.

I videoeinnslaget øverst, gir Infotjenesters regnskapsrådgiver Espen Øren deg hovedpunktene på ca 3 minutter.


Følgende punkter fra regjeringens forslag til statsbudsjett kan være verdt å merke seg:

- Avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes fra 200 til 500 kroner
- Formueskatten reduseres med 0,25 prosentpoeng
- Innslagspunktet for toppskatt økes
- Den alminnelige grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret heves fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning. Grensen for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner økes samtidig til 150.000 (fra 140.000)
- Det maksimale fradragsgrunnlaget (beløpsgrensen) i Skattefunn for kostnader knyttet til forskning og utvikling økes til totalt 33 mill. kroner.
- Regjeringen foreslår å innføre en felles, lav merverdiavgiftssats på 8 % på papir- og e-aviser fra 2016. Ordningen må først godkjennes av ESA.
- Regjeringen foreslår at fribeløpet ved beregning av arbedisgiveravgift økes fra 450 000 kroner til 500 000 kroner
- Vurderingsperioden for tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved endret bruk av personbiler brukt i utleievirksomhet eller til persontransport utvides fra 3 til 4 år.
- Prosessen med å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør forenkles
- Enklere skatteregler for deltakerlignende selskaper
- Økning av normrenten ved lån i arbeidsforhold
- Innføring av nettoføringsordningen stat (mva)
- Finansdepartementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsunntaket på omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag
- Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom øker fra 60 % til 80 % av markedsverdi
- Det foreslås at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 0,5 G til 1 G.

Følgende endringer av skattesatser er foreslått:

Bilgodtgjørelse

Satsen per kilometer yrkeskjøring økes fra kr 4,05 til kr 4,10.

Toppskatten

Innslagspunktet for trinn 1 økes fra kr 527 400 til kr 552 300.

Innslagspunktet for trinn 2 økes fra kr 857 300 til kr 885 600.

Trygdeavgiften

Trygdeavgiften reduseres fra 8,2 % til 8,1 %.
Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra kr 39 600 til kr 49 650.

Frikortgrensen

Frikortgrensen er kr 350 høyere enn nedre grense for trygdeavgift og vil således økes til kr 50 000 i 2015.

Minstefradraget

Øvre grense for minstefradraget i lønnsinntekter økes fra kr 84 150 til kr 87 950. Satsen for minstefradrag i pensjonsinntekt økes fra 27 % til 29 %, og den øvre grensen økes fra kr 70 400 til kr 72 200.

Personfradrag

Fradraget for klasse 1 økes fra kr 48 800 til kr 50 400.

Klasse 2 fjernes.

Formuesskatten

Innslagspunktet for formuesskatten økes fra kr 1 000 000 til kr 1 200 000.
Satsen for formuesskatt til staten reduseres fra 0,3 % til 0,05 %.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår