Snur om privat bruk av yrkesbil
NY ENDRING: Skattedirektoratet gjør en endring av skattereglene for privat bruk av yrkesbil, som også vil gjelde for kjøring i 2016.

Snur om privat bruk av yrkesbil

Overraskende snuoperasjon fra Skattedirektoratet kan gi store skattelettelser for mange som bruker håndverkerbilen til privat småkjøring. Endringen får tilbakevirkende kraft for 2016.

     

Fra 2016 ble det innført to ulike måter å beskatte privat bruk av lastebiler under 7,5 tonn og varebiler med grønne skilter: Sjablonregel med utgangspunkt i bilens listepris eller beskatning etter faktisk bruk (individuell verdsetting). Forutsetningen for å beskatte etter faktisk bruk er at det er installert elektronisk kjørebok i bilen.

Det ble lagt opp til at arbeidsgiver kunne velge beskatningsmetode, men skattemyndighetene har til nå vært helt klare på at det ikke var anledning til å bytte beskatningsmetode i løpet av året. De som ikke hadde installert elektronisk kjørebok innen 1/1-2016 kunne dermed ikke bruke individuell verdsetting før i 2017.

Kan likevel endre i 2016

Nå har imidlertid skattemyndighetene snudd, med tilbakevirkende kraft for 2016. Det sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

I meldingen om skattefastsettingen for 2016, som nylig ble sendt ut, står det at:

«Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.»

- Vi har vært i kontakt med Skattedirektoratet som bekrefter at de snur i denne saken for å være mer fleksible, sier Øren.

Dermed kan arbeidstakere som bruker yrkesbilen lite privat spare store summer i skatt for 2016 dersom arbeidsgiver installerte elektronisk kjørebok i løpet av året.

Mye å spare

For de fleste arbeidsgivere vil det være enklest å bruke sjablonregelen basert på bilens listepris. Da trenger man ikke å installere elektronisk kjørebok, og man slipper administrasjonen knyttet til kjøreboken.

For arbeidstakere som kjører lite privat med yrkesbilen er det imidlertid mye å spare på å bli beskattet etter faktisk kjørte kilometer.

- Alle ansatte som kjørte mindre enn 13.236 km privat med yrkesbilen i 2016 vil spare penger på å bli beskattet etter faktisk bruk, ved en listepris på 300.000 kroner, sier Øren.

Reiser mange nye spørsmål

Denne endringen reiser imidlertid en del nye spørsmål. Infotjenester har oversendt flere spørsmål til Skattedirektoratet, som vi håper å få avklart med det første.

- Siden denne endringen kom først nå i februar 2017, er et av spørsmålene om arbeidsgivere som har rapportert inn beskatning etter sjablonregel på a-ordningen for 2016 nå får anledning til å endre denne innrapporteringen til individuell verdsettelse i ettertid. Vi lurer også på om arbeidstaker selv kan endre beskatningsmetode dersom arbeidsgiver ikke ønsker å endre innrapporteringen på a-meldingen. I tillegg har vi stilt noe noen spørsmål knyttet til håndtering av tilfeller der flere arbeidstakere deler samme yrkesbil og der en arbeidstaker bruker flere ulike yrkesbiler i løpet av inntektsåret, sier Øren.

Infotjenester kommer tilbake med flere detaljer når Skattedirektoratet har besvart vår henvendelse.

Regn ut besparelse

Med kalkulatoren nedenfor kan du regne ut hvor mye skatt arbeidstaker må betale for 2016 ved å dele mellom sjablonregel og individuell verdsetting: 

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker