Slutt på lang egenmelding

Nå anbefaler Regjeringen 3 dager egenmeldingsrett igjen, ikke 8 dager.

     

torsdag 25. mars 2010

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordret alle virksomheter som ikke var Inkluderende Arbeidsliv-virksomheter (IA), til å utvide egenmeldingsretten fra 3 til 8 dager både ved egen og barns sykdom som følge av fravær som skyldes Influensa A (H1N1).

Ikke behov
Dette var et midlertidig tiltak som skulle opphøre når helsemyndighetene konstaterte at det ikke lenger var behov for det. Helsemyndighetene vurderer nå at det ikke lenger er behov for utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av influensa A, og tiltaket kan derfor opphøre fra 24. mars 2010.

Dette innebærer at de virksomheter som ikke er IA-virksomheter, og som besluttet å utvide egenmeldingsretten som en følge av regjeringens oppfordring, ikke lenger har behov for å opprettholde utvidet egenmeldingsrett ved egen og barns sykdom. Dersom virksomheten velger å opphøre utvidet egenmeldingsrett vil arbeidstakerne ha rett til inntil tre dager egenmelding ved egen og barns sykdom, og arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra 4. fraværsdag.

Dobbelt økning
Tiltaket slo trolig ut på sykefraværsstatistikken. NAV publiserte denne uken tall som viste at egenmeldt sykefravær økte dobbelt så mye som legemeldt fravær i fjorårets siste kvartal.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.