Hvordan utnytte prøvetiden optimalt?

Hvordan utnytte prøvetiden optimalt?

Prøvetiden med en ny ansatt er svært viktig for å få den utviklingen bedriften ønsker. Her er sjekklisten du bør gjennom.

     

søndag 16. februar 2014 Knut Arild Vold

Typiske forventninger fra sjefen ved starten av arbeidsforholdet

• Mål, effektivitet og kvalitet
• Faglig leveranse og produksjon fra ny medarbeider

Typiske forventninger fra medarbeider ved starten av arbeidsforholdet

• Meningsfylt arbeid med gode kolleger det skal utarbeides proffe og sosiale relasjoner til
• Karriere- og kunnskapsutvikling og ledere som veileder og tilrettelegger for dette
• Eget ansvar, delegerte oppgaver og mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag

Forventningene er altså ganske så forskjellige. Derfor: Utnytt prøvetiden slik at leder skaper utvikling fra medarbeiders ståsted i retningen bedriften ønsker.

Her er et forslag til handlingsplan:

Steg 1: Oppstartsamtale og skriftlig avtale

• Avklar gjensidige forventninger gjennom oppstartsamtale
• Konkretisér prestasjonskrav for ny medarbeider
• Avdekk opplæringsbehov og medarbeiders forventninger om støtte
• Skriv en avtale med medarbeiders prestasjons-og kompetansemål
• Sørg for at avtalen også konkretiserer de tiltak leder skal iverksette i prøvetiden

Steg 2: Bli kjent med virksomheten

• Husk "selvfølgelighetene" som parkering, telefonbruk, uskrevne regler og rutiner for møterom og alarm
• Vær på vakt mot holdningen "Dette finner vi ut av etter hvert" - fører ofte til unødvendig frustrasjon
• Lær medarbeideren å bruke støttefunksjoner som IT- og økonomiavdeling
• Fokusér på relevante roller og funksjoner medarbeider vil tangere - bør leder delta på et intromøte?
• Lær den nytilsatte rutiner for timeføring, rapportering og viktige datasystemer

Steg 3: Oppfølging og forventningsavklaring

• Tett oppfølging det første halve året er en god investering av tid
• Vaner og uvaner etableres raskt - i starten har leder størst mulighet til å utvikle medarbeideren
• Gjennomfør oppfølgingssamtale etter fem måneder for å klarlegge forventninger
• Har jeg som leder holdt min del av avtalen om tilrettelegging, opplæring og oppfølging?
• Har medarbeideren prestert som forventet?

Med god rekrutteringsprosess og tett oppfølging av medarbeider, har du forhåpentligvis en fullt produktiv medarbeider på under et halvt år!
Hvis du bruker Infotjenesters lederhåndbok med kalenderfunksjon, får du hjelp til å følge opp nye ansatte på en enhetlig måte. Da kan du sørge du for at oppfølgingen blir gjennomført på likt tidspunkt i de forskjellige avdelingene, og det hjelper lederne med å forberede seg til de forskjellige oppgavene.

Visste du at du kan kontakte Infotjenesters jurister for å drøfte slike problemstillinger? I det nettbaserte oppslagsverket Arbeidsmiljøloven finner du alltid oppdaterte forklaringer til gjeldende regelverk.

Prøv Faghjelp gratis i 3 dager og test selv.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok