Slik kan pendlere spare tusenlapper på foreslått endring
KAN SPARE: Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad sier pendlere kan spare mye på å få diett dekket av arbeidsgiver.

Slik kan pendlere spare tusenlapper på foreslått endring

Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstaker spare 22.000 kroner i skatter og avgifter, dersom regjeringens forslag til ny pendlerskatt blir vedtatt.

     

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen og som ikke får dekke disse utgiftene av arbeidsgiver.

Det innebærer at arbeidstakere som tidligere har hatt dette trekkfritaket vil få en stor ekstra skatteregning for 2018.  

Skattefritt hvis arbeidsgiver dekker

Hvis arbeidsgiver dekker disse utgiftene er de imidlertid skattefrie. Det innebærer at både arbeidsgiver og arbeidstaker vil spare tusenlapper på å dekke diettutgifter for pendlerne i stedet for å utbetale pengene som lønn.

- Dersom den ansatte har en årslønn på 500.000 kroner, vil arbeidsgiver spare 6 650kroner i arbeidsgiveravgift og arbeidstakeren spare 16 300 kroner i skatt. Totalt vil besparelsen dermed være 22 300 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstaker når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Elvestad poengterer at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men som en reell ordning der arbeidstaker og arbeidsgiver inngår en arbeidsavtale der det reduserte beløpet fremkommer som arbeidstaker lønn og retten til diett fremkommer.

Inngår ikke i feriepengegrunnlaget

Elvestad understreker at det er noen ulemper for arbeidstaker, blant annet at dekningen av diettutgifter ikke går inn i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjon.

- Med lavere lønn vil arbeidstakeren også få noe lavere sykepengedekning ved sykdom, og feriepengeutbetalingen vil også bli noe lavere. Dette er tall som arbeidstakeren bør kikke litt på før han eller hun eventuelt går inn på en slik avtale, sier Elvestad.

Arbeidsgiver vil spare tilsvarende på reduserte utgifter til sykepenger, feriepenger og pensjonssparing.

Gunstig for arbeidstaker og for arbeidsgiver

- For ansatte som pendler kan det være en god avtale å erstatte eventuelle lønnsøkninger i skattefri diettgodtgjørelse, eventuelt gå inn på en redusert lønn og i tillegg fra skattefri diett.

Dette vil også gi en stor besparelse for arbeidsgiver først og fremst på grunn av lavere arbeidsgiveravgift og lavere feriepengeutbetaling.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg