Slik kan HR bli mer kunnskapsbasert
MÅ BLI FAKTABASERT: Professor Rob Briner mener HR må bli mer kunnskapsbasert og begynne med å stille flere spørsmål.

Slik kan HR bli mer kunnskapsbasert

HR må basere seg mer på fakta enn de gjør i dag. Da må de begynne med å stille de irriterende «hvorfor»-spørsmålene, sier en av verdens mest innflytelsesrike HR-tenkere.

     

tirsdag 8. november 2016 Knut Arild Vold

HR-tiltak må bygge mer på fakta enn de gjør i dag. Det var et av budskapene fra Rob Briner under årets HR Forum. Briner er professor i organisasjonspsykologi ved School of Management på Universitetet i Bath, og ble i fjor kåret til verdens nest mest innflytelsesrike HR-tenker av HR Magazine.

Viktig for å bygge troverdighet

I et intervju med Infotjenester sier Rob Briner at HR trenger å bygge troverdighet.

- HR har i dag en utfordring med at det er for lite og for dårlig kvalitet på data knyttet til effekten av HR-tiltak. I tillegg har HR, i hvert fall i noen kretser, en utfordring med sitt rykte, og å synliggjøre sin verdi. Jeg tror mer bruk av fakta kan adressere begge disse problemene samtidig; ved at vi er mer åpne om hva vi vet og hva vi ikke vet i HR, men også skaffer bedre dokumentasjon til avgjørelsene vi skal ta.

Start med problemet

Briner mener at det aller første HR bør gjøre er å lære mer om hva det faktisk betyr å basere seg på fakta. Det kan du for eksempel gjøre på nettsidene til Center for Evidence-Based Management. Deretter må du alltid begynne med problemet og ikke løsningen.

- Jeg ser ofte at HR begynner med en løsning, som for eksempel talentledelse eller økt ansattengasjement, og så forsøker de å tilpasse problemet til den løsningen. Start i stedet med fakta. Hva er problemet? Hva er utfordringen? Hva er mulighetene? Du må være veldig klar på hva svaret på det er før du engang begynner å tenke på hva løsningen kan være, sier Briner.

Spør «hvorfor»

Et av virkemidlene er å være den personen som alltid spør «hvorfor».

- Det kan være veldig irriterende, men jeg mener at å spørre «hvorfor» er et veldig bra sted å starte. Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor mener vi dette er et problem? På hvilket grunnlag tas denne beslutningen? Jeg har lagt merke til at det stadig dukker opp nye ideer og nye måter å gjøre ting på innen HR, men at det ikke alltid er klart hva verdien er. Så i stedet for å bli tiltrukket av disse nye tingene bør du vise litt sunn skepsis og holde deg til det som er problemet, før du tenker ut hva løsningen skal være, sier Briner.

Skaff tilveie mer fakta

Rob Briner sier videre at nøkkelen til å bli mer kunnskapsbasert er å skaffe til veie mer fakta fra flere ulike kilder. Han mener HR bruker noe fakta i sin praksis i dag, men at de kunne brukt mer.

- Det er avgjørende å legge vekt på kvaliteten, så ikke alle fakta blir behandlet likt. For eksempel tror jeg mange i HR legger vekt på sin egen profesjonelle erfaring, som kanskje eller kanskje ikke er gyldig. Organisatoriske data kan være svært nyttige. Så tror jeg HR bruker noe vitenskapelig dokumentasjon fra akademiske artikler, men kanskje ikke så mye. De bruker altså en del, men jeg oppfatter at HR kunne brukt mye mer av alle disse formene for fakta.

HR-programvare kan være nyttig

Briner mener programvare, som alle andre verktøy, er potensielt veldig nyttig for å hjelpe HR med å skaffe den informasjonen de trenger. Men det er avgjørende i kunnskapsbasert praksis at det må være den informasjonen folk virkelig trenger når de skal ta avgjørelser.

- Hvis programvaren kan hjelpe deg med å identifisere problemer og analysere, så tror jeg det kan være veldig nyttig. Men det er viktig å huske på at data i seg selv ikke forteller noe. Å ha et godt spørsmål og prøve å besvare er mye viktigere til å begynne med. Og da, og bare da, støtte seg på data, avslutter Briner.
Ny i HR-Rollen