Slik har beregning av sykepenger blitt enklere
Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm

Slik har beregning av sykepenger blitt enklere

Nye presiseringer har gjort det enklere å beregne sykepenger riktig i tilfeller hvor ansatte har fravær i beregningsperioden.

     

Beregningsreglene for sykepenger er kompliserte, og Infotjenesters rådgivere har etter ni måneder med nytt regelverket erfart at mange arbeidsgivere opplever det som så komplisert at de tar noen snarveier.

Nå har imidlertid direktoratet kommet med noen presiseringer overfor Infotjenester, som gjør det enklere å beregne sykepenger i tilfeller hvor ansatte har fravær i beregningsperioden.

- Hovedregelen fra 2019 er at inntekten som er rapportert inn på a-meldingen for de tre siste månedene skal brukes som beregningsgrunnlag for sykepenger. Fravær i denne perioden har i mange tilfeller vært komplisert, fordi det kan være vanskelig å beregne den teoretiske inntekten den ansatte ville hatt dersom han eller hun var på jobb. Nå vil man i enkelte tilfeller slippe dette. Selv om regelverket etter vår mening fortsatt er for komplisert, gjør disse presiseringene det noe enklere å følge regelverket, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

SE OGSÅ: På Lønnsmedarbeiderdagen, som holdes over hele landet i november og desember, går Infotjenesters rådgivere gjennom disse endringene, og gir eksempler på hvordan de praktiseres. Les mer og meld deg på her.

Enklere for korte fravær

Det første tilfellet som nå blir enklere, er når den ansatte har hatt fravær på mindre enn 14 dager, og fått utbetaling fra arbeidsgiver for denne fraværsperioden.

- Dersom den ansatte har hatt lovlig fravær på mindre enn 14 dager i løpet av de tre månedene som brukes som beregningsgrunnlag, så kan du nå legge det den ansatte har fått utbetalt til grunn for beregning av sykepenger. Det betyr at du slipper du å fastsette en teoretisk inntekt for denne perioden. Det er en stor forenkling, blant annet for dem som forskutterer sykepenger til ansatte, sier Brostrøm.

Han understreker at forutsetningen er at fraværet er lovlig. Ved ulovlig fravær skal fraværet trekkes ut av beregningsgrunnlaget.

Ved kortere fravær under 14 dager hvor den ansatte ikke har fått lønn eller har fått ytelser direkte fra NAV, skal det fortsatt fastsettes en inntekt. Her er det ingen endring fra tidligere praksis. Det gjelder også ved ferie i beregningsperioden, hvor det også skal fastsettes en inntekt. 

Permisjoner over 14 dager regnes som opphør

Når den ansatte har permisjon utover 14 dager i beregningsperioden, har det nå også kommet en viktig forenkling. Etter de nye presiseringene kan arbeidsgiver i slike tilfeller nå regne arbeidsforholdet som opphørt.

- Det betyr at beregningsgrunnlaget bare skal gjøres på bakgrunn av tidspunktet etter at den ansatte er tilbake på jobb igjen. Man benytter seg da av unntaket, som gjør at man skal bruke et kortere tidspunkt enn tre måneder som beregningsgrunnlag. I enkelte tilfeller vil dette være en forenkling, sier Brostrøm.

Når den ansatte mottar 100 % arbeidsavklaringspenger i mer enn 14 dager i beregningsperioden, skal dette også sees på som et brudd i arbeidsforholdet – og inntekten etter bruddet legges til grunn.

Andre fravær over 14 dager

Ved annet fravær utover 14 dager, har det også kommet en forenkling for de som forskutterer eller betaler ut lønn under fraværet. Det kan for eksempel gjelde ved utbetaling av foreldrepenger eller svangerskapspenger.

- Her vil de som forskutterer lønn nå få en forenkling, ved at de kan legge den utbetalte lønnen til grunn for beregning av sykepenger. Dersom den ansatte får ytelsen utbetalt direkte fra NAV, må inntekten for perioden imidlertid fortsatt fastsettes, sier Brostrøm.

Avtale om redusert stilling

Dersom det er avtalt redusert stilling eller delvis permisjon før sykefraværet oppstår, skal det ikke lenger fastsettes inntekt for fraværsperioden.

- Selv om dette ikke er en varig endring, har direktoratet nå presisert at du i slike tilfeller skal benytte regelen for varig endring når du beregner sykepenger. Det betyr at du skal oppgi inntekten i redusert stilling, og ikke bruke hovedregelen med tre måneder på a-meldingen, sier Brostrøm.

Dersom avtalen om redusert stilling eller delvis permisjon opphører senest dagen før sykefraværet oppstår, skal du nå også bruke regelen om varig endring. Du skal dermed legge inntekten etter endringen til grunn for beregning av sykepenger, og beregningsgrunnlaget kan dermed bli helt ned til én dag.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her. Last ned gratis e-bok: Hjelp jeg har en syk medarbeider