Slik bytter du egenmeldingsordning
KAN ENDRE: Det er opp til arbeidsgiver å endre rutinene for egenmelding når ansatte er syke, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland

Slik bytter du egenmeldingsordning

Fra i år står alle virksomheter fritt til å velge om de ønsker å benytte seg av IA-avtalens utvidede egenmeldingsrett på 8 dager. Her er noen tips hvis du ønsker å endre.

     

Frem til 2019 har virksomheter som inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv forpliktet seg til å utvide ansattes rett til å bruke egenmelding til 8 dager i løpet av en arbeidsgiverperiode på 16 dager, og 24 egenmeldingsdager i løpet av en periode på 12 måneder.

I den nye IA-avtalen som gjelder fra 2019 er det slutt på at enkeltbedrifter inngår IA-avtale. Dermed er det også slutt på at de forplikter seg til denne utvidede retten til egenmeldingsbruk.

Samtidig oppfordret partene som inngikk den nye IA-avtalen alle virksomheter som har vært IA-bedrifter om å fortsette med denne ordningen, og alle andre om å ta den i bruk.

LES OGSÅ: Fungerer utvidet egenmeldingsrett?

Arbeidsgiver velger ordning

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland sier det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om virksomheten skal benytte seg av utvidet egenmeldingsrett, eventuelt gå tilbake til minimumsordningen.

- Avtalen om inkluderende arbeidsliv, og dermed utvidet egenmeldingsrett, har tidligere vært gjort mellom den enkelte virksomhet og arbeidslivssentrene. Med mindre virksomheten også har forpliktet seg til denne ordningen overfor arbeidstakerne gjennom andre avtaler, eksempelvis tariffavtaler, står arbeidsgiver fritt til å endre ordningen den ene eller andre veien, sier Bjørnland.

Skal komme en drøftingsplikt

I IA-avtalen varsles det at virksomhetene skal få en lovfestet plikt til å drøfte en utvidet egenmeldingsordning med tillitsvalgte.

- Denne drøftingsplikten er så langt ikke direkte lovfestet, men det betyr ikke at det ikke kan være fornuftig å drøfte en eventuell endring av egenmeldingsordningen med de tillitsvalgte allerede nå. Her er det verdt å merke seg at drøfting ikke er det samme som forhandlinger hvor de ansatte kan sette ned foten, understreker Bjørnland.

Anbefaler smidighet

Den erfarne arbeidsrettsjuristen anbefaler virksomheter på det sterkeste å utvise smidighet, dersom de bestemmer seg for å endre egenmeldingsordning den ene eller andre veien. Siden tellingen av egenmeldingsdager følger en løpende 12-månedersperiode, spiller det ikke så stor rolle hvilken dato en velger å gjøre overgangen til ny ordning.

- Det er ikke gitt hvordan en skal regne om egenmeldingsdager som er brukt etter «gammel ordning» til «ny ordning». For mange vil det være mest hensiktsmessig å ta et møte med den enkelte arbeidstaker og gjøre en avtale om hvor mange egenmeldingsdager og perioder som gjenstår i 12-månedersperioden. En annen mulighet er naturligvis å nullstille alle kvoter på det tidspunktet man skifter ordning, dersom man finner det hensiktsmessig, sier Bjørnland.

Må varsle de ansatte

Det viktige er at de ansatte varsles godt om overgangen til ny ordning, og hvordan de skal forholde seg til den.

- Det er viktig å sikre at alle ansatte har fått med seg endringen og hva det betyr for dem. Personalhåndboken er alltid et godt sted for å formidle denne typen informasjon, og sørge for at de ansatte alltid har gjeldende retningslinjer tilgjengelig, avslutter Bjørnland.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis