Slik blir overgangen til ny arbeidsmiljølov
SLIK BLIR OVERGANGEN: Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier at ikke alle endringnene i arbeidsmiljøloven vil slå ut umiddelbart. Foto: Per-Kr. Aasen

Slik blir overgangen til ny arbeidsmiljølov

De omfattende endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 1. juli, men ikke alle endringene vil slå ut direkte. Slik blir overgangen fra gammelt til nytt regelverk.

     

Nylig ble det kjent at de omfattende endringene i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1. juli 2015. Til en del av endringene er det lagt inn overgangsregler, slik at den nye reglene ikke får fullt utslag fra første dag.

Særlig gjelder det regelverket knyttet til aldersgrenser og midlertidige ansattes rett til fast stilling etter 3 år.

Et års overgangsregler

En av de viktigste endringene som nå gjøres i arbeidsmiljøloven, er at aldersgrensen økes fra 70 til 72 år. Samtidig blir det ikke anledning til å avtale lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, med mindre det er godt begrunnet i helse og sikkerhet.

- Det betyr at mange arbeidsgivere som har gjort avtale om 67 års intern aldersgrense må endre eller avvikle denne. De kan imidlertid beholde den avtalte grensen i inntil ett år etter at loven har trådt i kraft. Dersom aldersgrensen er avtalt gjennom tariffavtale, kan grensen beholdes frem til første gang tariffavtalen utløper, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Frem til tariffavtalens første utløpsdag, eller 1. juli 2016 for bedrifter uten tariffavtale, kan arbeidsforholdet med arbeidstakere som passerer den avtalte grensen avsluttes.

Ikke krav om å jobbe lenger

At aldersgrensene nå økes, innebærer imiderltid ikke at arbeidstakerne vil bli tvunget til å stå lenger i jobb.

- Mange blander denne lovendringen med retten til å motta pensjon. Det er viktig å ha klart for seg at dette ikke handler om pengene knyttet til pensjon, men om arbeidsgivers mulighet til å si opp arbeidstakere på grunn av alder. Arbeidstakere kan som før velge å gå av med pensjon helt eller delvis før de fyller 70 eller 72 år, understreker Gauslaa.

4-årsregelen blir delvis 3-årsregel

Når det gjelder midlertidige ansettelser, vil 4-årsregelen fra 1. juli delvis gjøres om til en 3-årsregel. Samtidig får arbeidsgiver mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig uten vilkår for inntil 12 måneder.

- Det som gjør endringen av 4-årsregelen komplisert, er at det nå vil være ulike regler for ulike typer midlertidige ansettelser. Hvis arbeidstaker er ansatt midlertidig med bakgrunn i at arbeidet er av midlertidig karakter, vil 4-årsregelen fortsatt gjelde. Ved vikariater og midlertidige avtaler uten vilkår, vil arbeidstakeren nå bli fast ansatt etter 3 år sammenhengende. 3-årsregelen gjelder også hvis man kombinerer arbeid av midlertidig karakter med andre typer midlertidige stillinger, sier Gauslaa.

3-årsregelen gjelder ved forlengelse

Når det gjelder overgangen til nytt regelverk, så er det bare nye midlertidige avtaler som inngås fra og med 1. juli som omfattes av 3-årsregelen.

- Hvis disse nye avtalene inngås som direkte forlengelse av tidligere midlertidige avtaler, vil man imidlertid være å se på som fast ansatt etter 3 år, selv om det ikke har gått 3 år siden lovendringen trådte i kraft, sier Gauslaa.

Endrede arbeidstidsregler

Den tredje store endringen i arbeidsmiljøloven handler om arbeidstid. Her blir overgangen mellom nytt og gammelt regelverk enklere. Fra 1. juli blir det blant annet en økning av de timegrensene som gjelder ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid etter avtale med arbeidstaker. Det kan da avtales inntil 10 timer om dagen og inntil 50 timer i løpet uka, så lenge gjennomsnittet over 8 uker maksimalt blir 48 timer i uka.

- For øvrig er det bare gjort små justeringer i arbeidstidsreglene, i hovedsak knyttet til gjennomsnittsberegning og overtid . Alle disse endringene vil gjelde fra 1. juli, sier Gauslaa.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!