Ledere slakter nye sykefraværsregler

Ledere slakter nye sykefraværsregler

Et kraftig flertall av norske ledere mener de nye reglene for oppfølging av sykmeldte har hatt liten effekt.

     

Denne uken viste ny statistikk fra NAV at sykefraværet i Norge er på vei ned og faktisk er på sitt laveste siden NAV begynte å føre slik statistikk i 2001.

Men årsaken til det er ikke de nye reglene for oppfølging av sykmeldte som ble innført 1. juli i fjor, skal vi tro norske ledere.

Norstat har på vegne av Infotjenester spurt 600 toppledere i Norge om hvor stor effekt de nye reglene har hatt for sykefraværet i deres virksomhet.

Kun ni prosent av de spurte svarer at de nye reglene har hatt «stor» eller «litt» effekt, mens hele 54 prosent mener endringene har hatt «svært begrenset» effekt.

- Jeg er overrasket over resultatet, og har vondt for å tro at norske ledere mener at oppfølging i seg selv ikke reduserer sykefraværet, sier rådgiver Berit Stokstad i Infotjenester til Avisenes Nyhetsbyrå, som har omtalt undersøkelsen.

Hun har gjennom Infotjenesters supporttjeneste og både åpne og bedriftsinterne kurs vært i kontakt med hundrevis av norske bedrifter i det året som er gått siden reglene er innført.

Mange har uttrykt frustrasjon over økt administrasjon og problemer med innsending av dokumentasjon til NAV, men mange av de bedriftene som har brukt reglene som et påskudd til å rette mer fokus på oppfølging av sykmeldte, har lykkes med å få sykefraværet ned, forteller Stokstad.

- Intensjonen og tanken bak de nye sykefraværsreglene er god. Vår erfaring er at tett oppfølging av den sykmeldte på et tidlig tidspunkt, er det eneste som fungerer for å få redusert sykefraværet i arbeidslivet, sier Stokstad.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding