Skjerper skatten på utenlandsreiser

Skjerper skatten på utenlandsreiser

I regjeringens avtale med KrF om statsbudsjett for 2019 er det enighet om å skjerpe inn skattleggingen av hotellovernattinger i utlandet.

     

 

- I 2018 har man kunnet få 569 kroner skattefritt ved overnatting på hotell i Norge, mens hele statens sats har vært skattefri for reiser i utlandet. Fra 2019 vil overnatting på hotell utenlands skattlegges på samme måte som innenlands. Det innebærer en skatteskjerpelse på 95 millioner kroner i følge regjeringens egne beregninger, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

I tillegg til denne endringen, har regjeringen blitt enige med KrF om følgende endringer på skatte-  og avgiftsområdet fra det forslaget regjeringen la frem tidligere i høst:

  • Økt trinnskatt - innslagspunktet i trinn 4 reduseres med kr 28 500 til kr 964 800
  • Fradragsgrensen for gaver til frivillige organisasjoner økes med kr 10 000 til kr 50 000
  • Øke beløpsgrensene for når veldedige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift med kr 10 000 per ansatt (til kr 80 000) og kr 100 000 for hele organisasjonen (til kr 800 000)
  • Fra 2020 fjernes den momsfrie grensen for innførsel av varer med verdi inntil kr 350

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg