Skattefradrag for pensjonister i jobb

Regjeringen foreslår skatteendringer som den hevder vil gi mange eldre arbeidstakere bedre incentiver til å fortsette i arbeid ved siden av å motta pensjon. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i formiddag, uten de store overraskelsene.

     

tirsdag 5. oktober 2010

I følge Finansdepartementet skal cirka 59 prosent av AFP- og alderspensjonistene få en skattelettelse med forslaget, om lag 11 prosent får uendret skatt, og de resterende 30 prosent får en skatteskjerpelse.

Dårlig tilpasset i dag
Det skal i følge budsjettforslaget bli enklere å kombinere arbeid og pensjon, og disse endringene er nødvendige for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen, som trer i kraft i 2011. Særlig er dagens skattebegrensningsregel dårlig tilpasset et nytt pensjonssystem, fordi den åpner for uheldige tilpasninger og gir svake incentiver til å kombinere arbeid og pensjon, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Betydelig skattelette
Skattefradraget for AFP- og alderpensjonister som regjeringen nå foreslår skal sikre at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke skal betale inntektsskatt. Samtidig foreslås det å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt og fjerne særfradraget for alder. Samlet sett skal dette gi forslagene en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner påløpt i 2011.

Skatt på arbeid for øvrige grupper vil ikke endres, men Finansdepartementet arbeider med en bred evaluering av skattereformen av 2006.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.