Skatt på overtidsmat?

Skatt på overtidsmat?

Om du må betale skatt når du får overtidsmat på jobben, avhenger av hvor lenge du har vært borte fra hjemmet.

     

I perioder der det er mye å gjøre på jobben og ansatte jobber overtid, er det ikke uvanlig at arbeidsgiver spanderer pizza eller annen overtidsmat.
Men i mange tilfeller kan denne gratismaten medføre økt skattetrekk på lønnsslippen.

12 timer eller mer

- For at en arbeidstaker skal kunne få overtidsmat uten å måtte betale skatt, må den ansatte ha et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, sier lønnsekspert Øivind Elvestad i Infotjenester.

Det betyr med andre ord at det må ha gått minst 12 timer fra arbeidstaker måtte dra hjemmefra for å møte på jobb til han kunne ha vært hjemme etter at han sluttet på jobb. Levering i barnehage eller et stopp i butikken på vei hjem, skal trekkes fra disse 12 timene.

En ansatt som drar hjemmefra 0730, har arbeidstid til klokken 16, men blir sittende på jobb til 18.30 og dermed har mulighet til å komme seg hjem til klokken 19, vil bare ha vært borte fra hjemmet i 11,5 timer. Og må derfor betale skatt dersom han får overtidsmat.

Men hvis den ansatte i eksempelet hadde jobbet en halv time lenger, ville han hatt et fravær fra hjemmet på 12 timer og hadde ikke måttet skatte av maten.

Men hvordan skal en skille mellom ansatte som det skal innberettes overtidsmat på og hvilke som slipper?

- Arbeidstaker må dokumentere eller sannsynliggjøre at vilkåret om fravær på 12 timer eller mer er oppfylt, sier Elvestad.

Møtemat uten skatt

Han holder kurs og snakker gjennom Infotjenesters supporttjeneste med tusenvis av lønnsmedarbeidere i Norge i løpet av et år. Tilbakemeldingene han får om reglene for overtidsmat, er ikke spesielt positive.

- De fleste synes regelverket er rigid og vanskelig å praktisere. Vi antar at mange virksomheter dekker overtidsmat uten at vilkårene om trekkfrihet er oppfylt, forteller Elvestad.

I de senere år har reglene om mat på jobben blitt utvidet med et lite smutthull for møtemat. Det betyr at dersom det blir gitt en «rimelig» servering i forbindelse med et møte på arbeidsplassen, så må ikke arbeidstakere skatte av dette uavhengig av hvor lenge de har vært borte fra hjemmet.

- Men det er en forutsetning at det faktisk arrangeres et møte. Det blir ikke et møte bare av at kollegaer jobber overtid samtidig, understreker Elvestad som også kan fortelle at det ikke er fastsatt noen konkret beløpsgrense for hva som er rimelig servering.

Har du flere spørsmål rundt overtidsmat, elektronisk kommunikasjon, beregning av diett, arbeidsreiser og yrkesreiser, nattillegg, pendlere, naturalytelser eller andre viktige temaer innenfor lønnsområdet? Med et abonnement på vårt elektroniske oppslagsverk Lønn Info, kan du ringe eller sende mail til våre eksperter så ofte du vil.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold