Sjekk skattekortet - unngå baksmell

Dersom du ikke kontrollerer skattekortet for 2012, kan du ende opp med tusenvis av kroner i baksmell neste år.

     

fredag 6. januar 2012

I god tid før bedriften starter lønnskjøringen i januar, har arbeidstaker plikt til å levere inn sitt skattekort.

- Hvis man ikke gjør det, risikerer man at arbeidsgiver trekker 50 prosent i skatt, sier lønnsrådgiver Øivind Elvestad i Infotjenester.

Men selv om du har fått skattekort for 2012 i posten og levert det videre til din arbeidsgiver, kan du likevel ha gått i fella. I verste fall kan du ende opp med mange tusen i restskatt dersom skattekortet er beregnet på feil opplysninger.

Du må alltid kontrollere opplysningene i skattekortet og spesielt være oppmerksom på at du trolig må gjøre endringer i følgende situasjoner:

- Renteutgiftene dine har forandret
- Endring i lønn fra arbeidsgiver eller endring i andre inntekter
- Du har fått kortere eller lengre vei mellom hjem og arbeidssted
- Du har fått barn i barnehage, eller barn har sluttet i barnehage
- Du har lånefinansiert kjøp av bolig, bil eller båt
- Du slutter å jobbe og blir pensjonist
- Du starter å få ytelser fra NAV
- Du har blitt aleneforsørger

Dersom det har skjedd forandringer på noen av punktene over, og skattekortet ikke er oppdatert med disse opplysningene, risikerer du flere tusen i baksmell.

- Glemmer du for eksempel å justere skattekortet etter at et barn har gått over fra barnehage til skole, kan det medføre at du fortsatt står oppført med et fradrag på inntil 25.000 kroner. I så fall kan du vente deg en baksmell på 7.000 kroner (25.000 x 28%). Det er en betydelig sum for de fleste, sier rådgiver Øivind Elvestad i Infotjenester.

Dersom du skulle ønske å betale mer skatt enn det skatteetaten beregner for deg på bakgrunn av dine forventede inntekter og fradrag for 2012, så er det enkleste å bare be arbeidsgiver trekke deg mer hver måned. Da trenger du ikke endre selve skattekortet.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.