Se opp for tilbakedaterte sykmeldinger!

Se opp for tilbakedaterte sykmeldinger!

Vær på vakt hvis en av dine ansatte leverer en tilbakedatert sykmelding. Blir vedkommende sykmeldt lengre enn 16 dager og du skal kreve refusjon fra NAV, kan du regne med avslag. NAV er strenge på dette punktet.

     

fredag 22. februar 2013 Atle Torp

- Selv kan du også nekte å betale sykepenger for en sykmelding innenfor arbeidsgiverperioden hvis den ansatte leverer en tilbakedatert sykmelding. Men dette blir en skjønnsmessig vurdering, der det legges vekt på dokumentasjon fra legen på hvorfor den er tilbakedatert. Den ansattes historikk kan også være viktig i vurderingen. Er det snakk om en person som stort sett aldri er syk og har dokumentert sykefravær tilfredsstillende tidligere, tror jeg mange arbeidsgivere vil være mer fleksible.

Men dreier det seg om en som er syk stadig vekk og kjenner eller bør kjenne reglene for dokumentasjon, bør man være på vakt, sier rådgiver Jørgen Brostrøm.

Infotjenester har fått en rekke spørsmål rundt dette temaet, og en god leveregel for de fleste er å være kritisk og stille spørsmål rundt sykmeldinger med tilbakevirkende kraft. Det kan du gjøre med loven i hånd, men det finnes også akseptable grunner til tilbakedatering, som for eksempel:
- Influensaepidemi
- Legestreik
- Manglende innsikt i egen sykdom (psykiatrisk pasient)
- Ventetid hos lege

- NAV godtar ofte en ventetid hos lege på én til to dager uten innvendinger, men er det større avstand mellom dato for legebesøk og dato for sykmelding kan det bli problemer.

Folketrygdlovens utgangspunkt er nemlig at en legeerklæring ikke kan godtas for tidsrommet før arbeidstakeren ble undersøkt av lege. Er en legeerklæring tilbakedatert, det vil si at legen har sykmeldt arbeidstakeren for en periode forut for første konsultasjon, kan bedriften nekte å godta legeerklæringen.

- Derfor er det viktig at arbeidstakeren tar kontakt med sin lege så tidlig som mulig. Er man for syk til å komme til legen eller legen ikke har ledig time, kan legen registrere både samtalen og en sykmelding fra den datoen. En rekke kjennelser har imidlertid trukket opp en praksis på at man må oppsøke legen innen to dager. Når den sykmeldte så får sykmeldingen har legen notert hvorfor den er tilbakedatert, og da slipper man problemer både hos arbeidsgiver og eventuelt hos NAV, sier Jørgen Borstrøm.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.