Risikabelt å bruke psykisk sykdom for å få fri

Risikabelt å bruke psykisk sykdom for å få fri

Alt for mange får en psykisk diagnose for å få fri fra jobben, selv om de reelt sett ikke er psykisk syke. Det kan få alvorlige konsekvenser i etterkant.

     

En av de vanligste misforståelsene knyttet til sykepenger, er at man alltid har rett til fri med penger i vanskelige livssituasjoner, så lenge man går til legen og får en sykmelding.

Det resulterer i at mange arbeidstakere går til legen og får diagnoser som ikke er reelle når de har behov for fri.

- Vi ser ofte at arbeidstakere som for eksempel har behov for å ta seg av alvorlig syke slektninger, har vært gjennom et samlivsbrudd eller har andre utfordringer i livet, går til legen og får en psykisk diagnose. Det man skal være klar over da, er at det sendes en melding til Nav som blir liggende i Nav-systemet, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Depresjon gir rett til sykepenger

Stokstad understreker at reell psykisk sykdom gir rett til sykepenger, og at vi her snakker om diagnoser som er skrevet for å dekke over et annet behov for fri.

- En depresjon kan være en alvorlig sykdom som gir rett til sykepenger. Men dersom man har en reell psykisk sykdom får man medisinsk behandling for denne sykdommen. Vi har mange kjennelser som bekrefter at det å være trist og lei seg vanligvis ikke gir rett til sykepenger, sier Stokstad.

Kan få alvorlige følger

Det alvorlige med å bruke en psykisk diagnose for å få fri fra jobben uten at man reelt sett er syk, er at det kan følge deg resten av livet.

- Den dagen du skal tegne forsikring som er relatert til død eller helse, så må du skrive under på et egenerklæringsskjema. Da godtar du at forsikringsselskapet innhenter informasjon om sykdommer og skader fra legen din og fra Nav. Legen din kan du kvitte deg med, men Nav blir du aldri kvitt, sier Stokstad.

Dermed kan du risikere å få avslag på viktige forsikringer på bakgrunn av en sykdom du ikke har hatt.

Ble beskyldt for svindel

Stokstad viser til et eksempel hvor en kvinne fikk en sykmelding fra legen, fordi hun trengte fri for å ta vare på sin mann som var dødssyk.

- I denne perioden lærte hun noe om at alvorlig sykdom kan få stor betydning økonomisk. Da mannen var død ønsket hun å tegne en forsikring. Hun fikk avslag, noe hun ikke aksepterte. Hun konfronterte forsikringsselskapet, og kunne fortelle at hun selv ikke hadde vært syk, men hadde vært sykmeldt for å ta seg av mannen som skulle dø. Forsikringsselskapet viste til at hun faktisk hadde mottatt sykepenger i ett år og undertegnet på at hun var 100% arbeidsufør, hvilket altså ikke stemte med de opplysningene hun ga forsikringsselskapet.

Vit hva du skriver under på

Når man har en diagnose og er sykmeldt fra arbeidsgiver, må man skrive under på sykmeldingsattesten til Nav at man er 100 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, noe denne kvinnen hadde gjort i et helt år.

- Jeg tror ikke alle tenker på hva de skriver under på og konsekvensene av det. Det er noe man burde tenke mer på, advarer Stokstad.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår